Confirm cookie choices
Cookies are pieces of code used to track website usage and give audiences the best possible experience.
Use the buttons to confirm whether you agree with default cookie settings when using ebrd.com.
Grow your business in Serbia

Overview

In Serbia, the EBRD helps small and medium-sized businesses grow, succeed, then grow again, becoming genuine catalysts for their local economies, then their region.

We connect our clients to local consultants and international advisers who can help transform a huge range of businesses. From the smallest looking to grow to those going global, our expert network of doers, thinkers and advisers help our clients to step up and start thinking big.

We support businesses from many industries, such as food and beverages, wholesale and retail distribution and construction and engineering. We don’t just work in the the capital. In fact, 61 per cent of our projects are outside Belgrade.

Whether it’s a new website, a quality management system, a marketing strategy or even a completely new governance structure, we work with you to define the best project to fit your needs. Then, we’ll support you through the whole process, using our years of experience to make sure the project achieves the best results. One year after every project, we return to measure the impact we made. And the results speak for themselves.

Within a year of a project:

  • 78 per cent of our clients in Serbia increase their turnover – with a median increase of 26 per cent – and 62 per cent improve their productivity, as they expand their business
  • 65 per cent see significant job creation
 
Key documents


 

 

U Srbiji, Tim za podršku malim i srednjim preduzećima je tu da pomogne malim i srednjim preduzećima da porastu, postignu uspeh, razviju se i postanu pravi katalizatori privrede na lokalnom i regionalnom nivou.

Mi povezujemo naše klijente sa domaćim konsultantima i internacionalnim savetnicima koji mogu da pomognu u transformisanju preduzeća svih veličina iz raznih privrednih grana. Od malih preduzeća koja žele da se razviju, do onih koja prelaze na globalno tržište, naša mreža stručnjaka i savetnika je tu da pomogne klijentima da unaprede poslovanje i prošire vidike.
 
Podržavamo preduzeća iz različitih industrija, kao što su industrija hrane, trgovina i distribucija, građevinarstvo i inženjering, na području cele zemlje. 61% naših projekata je izvan Beograda.
 
Bez obzira da li se radi o novom web-sajtu, sistemu za upravljanje kvalitetom, marketinškoj strategiji ili potpuno novoj strukturi upravljanja, mi Vam pomažemo da definišete projekat koji će najbolje odgovarati Vašim potrebama. Nakon toga, mi Vam pružamo podršku tokom čitavog procesa, koristeći dugogodišnje iskustvo u cilju ostvarivanja maksimalnih rezultata. Godinu dana nakon završetka svakog projekta, mi vršimo evaluaciju efekata koje smo ostvarili. Rezultati govore za sebe.
 
Nakon godinu dana od završetka projekta:
  • 78% naših klijenata poveća prihode (u proseku za 26%) i 62% klijenata poveća produktivnost, uz širenje poslovanja.
  • 65% klijenata otvori nova radna mesta
Kriterijumi za preduzeća:
 
Da bi moglo da aplicira, preduzeće treba da zadovolji sledeće kriterijume:
  • Veličina: Do 50 miliona evra godišnjih prihoda  ili sa ukupnom aktivom do 43 miliona evra. Obično radimo sa preduzećima koja imaju manje od 250 zaposlenih.
  • Vlasnička struktura: Radimo sa privatnim preduzećima u većinskom domaćem vlasništvu
  • Zrelost: Radimo sa preduzećima koja postoje duže od dve godine
  • Sektor: Radimo sa preduzećima iz skoro svih industrijskih grana . NE MOŽEMO raditi sa preduzećima iz vojne industrije, duvanske industrije, igara na sreću i pružaoca finansijkih usluga.
  • Integritet: Očekujemo da preduzeća koja rade sa nama zadovolje visoke standarde po pitanju integriteta. Ne radimo sa preduzećima koja su trenutno ili su ranije bila u nekom pravnom procesu koji bi mogao da ugrozi implementaciju projekta.
 

Funding and results

Our work in Serbia is currently funded by the European Union, Luxembourg, Sweden and the EBRD Shareholder Special Fund and Small Business Impact Fund. Since starting work in Serbia in 2001, we’ve helped over 1,215 enterprises access advice, thanks to funding from Austria, Canada, Denmark, the European Union, the EBRD Shareholder Special Fund and Small Business Impact Fund, Greece,Italy, Japan, Luxembourg, the Netherlands, Sweden, the TaiwanBusiness-EBRD Technical Cooperation Fund and the United Kingdom.

Finansiranje i rezultati

Od početka rada u Srbiji 2001. godine, pomogli smo da preko 1,215 preduzeća dobije savetodavnu podršku, zahvaljujući finansiranju iz Austrije, Kanade, Danske, EU, specijalnog akcionarskog fonda EBRD, Grčke, Italije, Japana, Luksemburga, Holandije, Švedske, Fonda Tajvan-EBRD saradnje i Ujedinjenog Kraljevstva. Naš rad u Srbiji trenutno se finansira od strane EU, Luksemburga, Švedske i specijalnog akcionarskog fonda EBRD.