Yeni EBRD tahminlerine göre Türkiye'nin toparlanma hızı artıyor

By Olga Rosca
@olgarosca

Share this page:

READ IN ENGLISH

  • EBRD Türkiye'ye yönelik 2021 büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 5.5'e yükseltti
  • Turizmin beklenenden daha yavaş toparlanması ve aşı uygulamalarında yavaşlama riskler arasında
  • Hanehalkı mali durumu, enflasyon ve jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan potansiyel zorluklar

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası bugün yayımlanan son Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda Covid-19 pandemisinin ardından 2021'de yüzde 5.5 ve 2022'de yüzde 4 büyüme ile Türkiye ekonomisinin toparlanmasının hız kazanacağını belirtiyor.

İç talep devam eden kısıtlamaların etkisi ve hane halklarının daha zayıf mali durumları nedeniyle sınırlı kalırken Türkiye'nin büyümesinde öncü rolü ihracat oynamakta.

Dünyadaki pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de kurumlar Covid-19'a cevaben politikalarında önemli gevşemeler uyguladılar. Ancak, daha önceki krizlere verdikleri yanıtlarla uyumlu biçimde, yetkili kurumlar bilhassa parasal gevşeme ve kredi genişlemesi yolunu tercih ettiler. Bu, Türkiye'nin 2020'de yüzde 1.8'lik bir GSYİH elde etmesine olanak sağladı ve Türkiye 2020'de Çin dışında pozitif büyüme kaydeden tek G20 ülkesi oldu.

Bununla birlikte, bu büyümenin makroekonomik ve mali istikrar açısından bir bedeli oldu. Özellikle de lirayı desteklemek amacıyla rezervlerin önemli ölçüde tüketilmesi ülkenin kapsamlı dış borçları göz önüne alındığında ciddi bir endişe kaynağı durumunda. Enflasyon, 2020'de lirada yaşanan değer kaybının kısmen fiyatlara yansımasıyla beraber, yüksek seyretmeye devam etmekte.

EBRD Kıdemli Bölge Ekonomisti Roger Kelly şunları söyledi: "Faaliyet açısından 2020'nin ikinci yarısındaki güçlü ivme 2021'in ilk çeyreğine de taşındı ve yıldan yıla büyüme yüzde 7.0 olarak kaydedildi. Ancak, yüksek frekanslı göstergeler toparlanmanın ikinci çeyrekte hız kaybettiğini göstermekte. Yurt içindeki talep hane halklarının daha zayıf mali durumları ve devam eden sınırlama tedbirlerinin etkisi nedeniyle kısıtlı kalırken büyümeye ihracat öncülük edecek."

Kelly, aynı zamanda şunları ekledi: "Bu tahmine ilişkin bir dizi risk söz konusu. Bunların bazıları turizmdeki toparlamanın beklenenden daha yavaş gerçekleşmesi ve aşı programlarında, belki de faaliyetlerin daha da kısıtlanmasını gerektirecek şekilde, aksamaların yaşanması ihtimali. Diğer bazı potansiyel zorluklar ise yurt içindeki mali koşulların daha da sıkılaşması, gelişmiş ekonomilerde enflasyonun geri dönüşü ve olumsuz jeopolitik gelişmeler olabilir."

Share this page: