EBRD

Srbija će unaprediti železnički depo za održavanje, zajmom EBRD-a

By Olga Rosca
@olgarosca

Serbia to upgrade railway maintenance depot with EBRD loan

in english

Ekološke koristi od prelaska sa drumskog na železnički saobraćaj

Evropska banka za obnovu i razvoj će obezbediti zajam u ukupnom iznosu od 47 miliona evra železničkom operateru Srbije za prevoz putnika Srbija Voz a.d, kako bi finansirala proširenje kapaciteta i unapređenje železničkog depoa za održavanje u Zemunu.

Prva faza projekta obuhvata zajam od 30 miliona evra, i potpisana je danas u Beogradu od strane Ministra Finansija, Dušana Vujovića i Jugoslava Jovića, v.d. generalnog direktora Srbija Voz a.d. u ime Republike Srbije kao i od strane Sue Barrett, direktorke transport tima EBRD i Daniel Berga, direktora EBRD kancelarije za Srbiju.

Realizacija druge faze zajma se očekuje početkom 2018. godine.

Ovo unapređenje će omogućiti kompaniji veći kapacitet održavanja u okviru modernizacije železničkog sistema Srbije. Depo u Zemunu će postati glavna lokacija za održavanje železničkog voznog parka, a takođe i jedini odgovarajući depo za nedavno nabavljene elektro-motorne garniture koje je finansirala EBRD.

Pored poboljšanog servisiranja, projekat će imati i domino efekat na kvalitet putničkih usluga, korisni vek trajanja voznog parka i porast železničkog prevoza putnika. Ovaj prelazak sa drumskog na železnički transport, kao i smanjena emisija CO₂ koja prati ovu promenu, je samo jedna od ekoloških koristi, budući da je u planu integrisanje energetski efikasnih tehnologija u ovaj projekat. Akcioni plan za dalje unapređenje korporativnog upravljanja će takođe biti usvojen i sproveden.

“Moderna i efikasna postrojenja za održavanje voznog parka su od suštinske važnosti za održivo poslovanje kompanije”, naglasila je Sue Barrett, direktor sektora za transport u EBRD. “Verujemo da će projekat promovisati modalni prelaz sa drumskog na železnički transport, a time će se podržati i razvoj zelene ekonomije u Srbiji.”

Direktor EBRD u Srbiji, Daniel Berg je dodao: “Radujemo se saradnji sa kompanijom na daljem unapredjenju korporativnog upravljanja, koje predstavlja deo našeg angažovanja u oblasti javnih politika u Srbiji.”

“Ovaj projekat će omogućiti dugotrajnu dostupnost i pouzdanost našeg voznog parka, novih, modernih vozova a naročito novih elektro-motornih garnitura nabavljenih pomoću EBRD zajma. Želimo da izrazimo našu zahvalnost Vladi Republike Srbije, Ministarstvu gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kao i EBRD-u na njihovoj podršci razvoju i promociji železničkog saobraćaja u Srbiji“, rekao je Jugoslav Jović, v.d. generalni direktor Srbija Voz a.d.

Evropska banka za obnovu i razvoj je vodeća međunarodna institucija po investicijama u Srbiji. Do danas je uloženo više od 4.5 milijardi evra u preko 200 projekata širom Srbije.