EBRD

10 miliona evra za modernizaciju sistema gradskog prevoza u Prištini

By Axel  Reiserer


Nabavka 51 novih autobusa će dovesti do boljih usluga, standarda životne sredine i operativne efikasnosti u gradu

English Translation

përkthim albanian

Nova flota autobusa će dovesti do boljeg standarda životne sredine i operativne efikasnosti u gradu

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pomaže pri unapređenju gradskog prevoza u Prištini, glavnom gradu Kosova, ključnom investicijom od 10 miliona evra za podršku modernizacije i kupovine nove flote autobusa. Ovo je prva investicija Banke u opštinski sektor na Kosovu.

Sa više od 200.000 stanovnika u ovom trenutku, Priština je najveći grad u zemlji i razvoj gradskog prevoza je od suštinskog značaja zbog ubrzanog povećanja stanovništva. Trenutno, grad se oslanja na zastarelu i često neefikasnu flotu autobusa, koja prouzrokuje visoke nivoe zagađenja i utiče na opšti kvalitet vazduha u glavnom gradu.

Investicija EBRD-a će poboljšati standarde životne sredine, kvalitetu usluga i operativnu efikasnost, a projekat podržava Vlada Kosova kao glavni jamac pozajmice.

Finansiranje EBRD-a će biti dodeljeno preduzeću Trafiku Urban, javnom gradskom prevoznom preduzeću u vlasništvu opštine Priština, za kupovinu 51 novih dizel autobusa u skladu sa standardom emisije EURO-VI. Ovi autobusi će u značajnoj meri smanjiti nivoe zagađenja vazduha i buke te poboljšati uslugu u gradu. Navedeno će prevoznom preduzeću omogućiti da uskladi svoje operativne standarde sa uslovima EU i doprineti komercijalizaciji sektora javnog prevoza u Prištini.

Projektu će pridoneti velikodušna donacija Češke Republike koja će pomoći u pripremi i sprovođenju projekta, kao i u razvoju održivog plana urbane mobilnosti za Prištinu. Plan urbane mobilnosti ima za cilj podsticanje na učešće privatnog sektora u planiranju prevoza.

„Ovo je ključna transakcija – naš prvi zajednički projekat sa EBRD-om i gradom Prištinom – i važan korak ka širem održivom planu urbane mobilnosti za grad. Ovaj projekat će doneti značajne koristi za stanovnike u smislu boljih usluga, kvalitetu vazduha i smanjenju buke“, rekao je Avdullah Hoti, Ministar za finansije Kosova.

„Ovo je važan projekat za EBRD, Vladu i Trafiku Ubran. Ponosni smo što smo deo transformacije Prištine. Ovom transakcijom EBRD pomaže gradu u uvođenju ugovora o javnim uslugama zasnovanih na učinku, što će podsticati učešće privatnog sektora“, dodala je Elena Petrovska, šefica EBRD-a za Kosovo.

„Drago nam je što radimo sa EBRD-om kako bi otvorili put za modernizaciju našeg preduzeća. Verujemo da ćemo kao rezultat ovog projekta biti u stanju da poboljšamo naše operative standarde i pomognemo Prištini da postane „zeleniji“, gradu koji je predan inovacijama i najnovijim rešenjima u opštinskoj infrastrukturi“, zaključio je Halil Mustafa, izvršni direktor preduzeća Trafiku Urban.

Modernizacija flote autobusa je prvi opštinski projekat EBRD-a na Kosovu i prvi projekat koji je finansiran u skladu sa Sporazumom o Saradnji (SS), koji su EBRD i grad potpisali u martu 2015. godine. SS-om su identifikovani gradski prevoz, usluge vodovoda i kanalizacije, upravljanje čvrstim otpadom, ulično rasvetljenje i poboljšanja u energetskoj efikasnosti kao oblasti za saradnju.

EBRD je počeo 1999. godine sa ulaganjem na Kosovu. Do danas, Banka je potpisala 46 projekata u zemlji uz neto kumulativni poslovni volumen od više od 180 miliona evra. Kosovo je postalo član EBRD-a u decembru 2012. godine.