EBRD

EBRD’nin Türk tarımına katkısı 1 milyar Euro’yu aştı

By Olga Rosca
@olgarosca

EBRD support for Turkish agriculture tops €1 billion

English translation

32.000’i aşkın işletme Banka’nın finansman kaynağından faydalandı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), bugün İstanbul'da gerçekleştirilen bir konferansta yaptığı açıklamada Türk tarımına yaptığı desteğin 1 milyar Euro'yu geçtiğini belirtti.

Türkiye'deki öncü kurumsal yatırımcılardan biri olan EBRD, ülke genelinde 32.000'i aşkın tarım işletmesine finansman sağladı.

Türkiye, dünyanın 7. en büyük tarım üreticisi ve başta gelen ihracatçı ülkelerden biri. Tarım sektörü Türk ekonomisinde anahtar rolü oynayan bir sektör olmasının yanı sıra ülke istihdamının da %20'sini oluşturuyor. Bu nedenle, ekonomik büyüme ve kırsal kalkınma için tarımın önemi yadsınamaz bir boyutta.

Konferansta konuşan EBRD Türkiye Yönetici Direktörü Jean-Patrick Marquet, "EBRD Türkiye'de önemli bir aşama kaydetmiştir. EBRD'nin tarımsal işletmelere doğrudan ya da Türk bankaları aracılığıyla sağladığı 1 milyar Euro’yu aşkın finansmandan Türkiye'nin uzak kırsal alanlarında bulunan on binlerce tarım işletmesi faydalanmıştır. Sağlanan bu finansman sayesinde ilave istihdam sağlanmış, rekabet artmış ve ekonomik büyüme desteklenmiştir" dedi.

EBRD, başarılı ekonomilerin rekabete açık, çevreye duyarlı, iyi idare edilen, kapsayıcı, dayanıklı ve tüm kesimlerin birbirine entegre edilmiş şekilde olması gerektiğine inanıyor. Banka, Türk tarım endüstrisinin daha açık, verimli ve rekabete açık olmasını sağlamaya yönelik politikaların geliştirilmesine destek olmak için Türkiye’deki resmi kurumlarla iş birliği içinde çalışıyor.

EBRD, bugüne kadar yaklaşık 30 şirkete 500 milyon Euro'yu aşan doğrudan finansman desteği sağlamıştır. Bu şirketlerin arasında hem bakliyat ve pirinç üreticisi Yayla Agro ve meşrubat üreticisi Uludağ gibi aile şirketleri hem de tarımsal ürün ticareti ve imalatı yapan Tiryaki (Banka şirkete hissedar olmuştur) gibi büyük sanayi şirketleri de bulunmaktadır.

Doğrudan kredilendirmeye ek olarak, EBRD dokuz Türk bankasıyla - Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Şekerbank, TEB, TSKB, Vakıfbank and Yapı Kredi – işbirliği yaparak, bu bankaların ülkenin her yanına dağılmış şube ve hizmet ağları aracılığıyla tarımsal işletmelere 600 milyon Euro'yu aşan finansman desteği ulaştırmıştır.

Bu işbirlikleri, EBRD’nin özellikle tarımın yoğun olduğu güneydoğu bölgesi başta olmak üzere, Türkiye’nin dört bir yanındaki küçük, orta ve büyük işletmelere erişmesine yardımcı olmuş ve böylece ticari bankaları tarımsal kredilere öncelik vermesi ve tarımsal işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik yeni yollar üretmeleri için cesaretlendirmiştir.

EBRD ve partner bankalar, A.B.D. hükümeti ve Avrupa Birliği'nin hibe fonları sayesinde tarım kredilerinin değerlendirilmesinde kullanmak amacıyla Müşteri Değerlendirme Programı (CAP) adında yenilikçi bir sistem geliştirmiştir. Bu sistem, çiftçiler tarafından ticari olarak üretilen tüm tarımsal ve hayvansal ürünleri kapsamaktadır. Sistem, bankalara daha iyi risk değerlendirmesi yapmaları, kredi başvurularını daha hızlı incelemeleri ve küçük işletmelere sağladıkları finansmanı arttırmaları için yardımcı olmaktadır.

Küresel mali krizin hemen ardından hayata geçirilen CAP, Türkiye'de genellikle riskli olarak kabul edilen tarım sektörünün bu krizden en az seviyede etkilenmesi açısından önemli rol oynamıştır.  

Şimdiye kadar başarısı kanıtlanan CAP, bundan sonra TARDES adıyla Türkiye’deki Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından devralınmaktadır ve KKB aracılığıyla ülkedeki tüm bankaların kullanımına açılmış olacaktır.

EBRD, Türkiye'ye yatırım yapmaya 2009 yılında başlamıştır. Banka, şu an İstanbul, Ankara ve Gaziantep’teki ofisleri aracılığıyla Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Yalnızca 2016 yılında sağlanan 1.9 milyar Euro'luk yatırım desteği ile Türkiye, EBRD'nin en çok finansman sağladığı ülkelerden biridir. Bugüne dek, EBRD Türkiye'de birçok farklı sektördeki 220'den fazla projeye 9 milyar Euro destek sağlamış ve yine bu yatırımlar için farklı finansman kaynaklarından yaklaşık 20 milyar Euro ilave kaynağı harekete geçirmiştir. Banka'nın Türkiye'de desteklediği yatırımların %98'i ise özel sektöre aittir.