BERD, BEI și UE investesc 75 milioane euro pentru o Moldova mai eficientă din punct de vedere energetic

By Olga Rosca
@olgarosca

Share this page:

Read in English

  • BERD, BEI și UE vor finanța renovările de eficiență energetică în clădirile publice din Moldova, inclusiv spitale, școli și grădinițe
  • Îmbunătățirea eficienței energetice este esențială pentru independența energetică a Republicii Moldova, pentru o tranziție mai rapidă către o economie neutră din perspectiva emisiilor de carbon și pentru reușita acțiunii climatice globale
  • Această operațiune a Echipei Europa face parte dintr-o inițiativă emblematică în Republica Moldova în cadrul planului economic și de investiții al Uniunii Europene pentru Parteneriatul Estic

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Banca Europeană de Investiții (BEI), banca Uniunii Europene și Uniunea Europeană vor oferi în comun 75 milioane euro pentru îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea consumului de energie în clădirile publice din Republica Moldova. Acesta este primul proiect național de eficiență energetică implementat în țară.

BERD și BEI sprijină eficiența energetică a clădirilor publice din Republica Moldova prin acordarea de împrumuturi în valoare de 30 milioane euro fiecare, iar Uniunea Europeană completează investiția cu 15,2 milioane euro în formă de granturi de pe Platforma de Investiții pentru Vecinătate (NIP) și Fondul fiduciar de asistență tehnică al Parteneriatului Estic (EPTATF). 2,8 millioane euro din granturile UE vor finanța asistența tehnică pentru sprijinirea implementării proiectului, iar 12,4 milioane euro vor finanța creșterea numărului de renovări pentru eficiență energetică a clădirilor publice. BEI va gestiona grantul UE.

Circa 60% din consumul final de energie în Republica Moldova ține de sectorul construcțiilor. O mai bună eficiență energetică va fi obținută prin îmbunătățirea izolației clădirilor, instalarea sistemelor de iluminat, încălzire, răcire și ventilație mai eficiente din punct de vedere energetic și prin integrarea surselor regenerabile de energie și introducerea practicilor eficiente de management al energiei.

Mark Bowman, vicepreședinte BERD pentru Politici și Parteneriate, a declarat: "Clădirile mai ecologice și economiile aferente de energie vor ajuta Republica Moldova să–și reducă consumul total de energie și nu mai puțin important - factura la energie. Eficiența energetică și a resurselor, precum și capacitățile mai mari de producere a energiei din surse regenerabile reprezintă principalele modalități de reducere a dependenței de importurile de surse de energie”.

Se preconizează ca proiectul să atragă expertiză din sectorul privat și să includă prevederi privind performanța energetică și specificații tehnice în contractele de construcții. Acesta va reprezenta o oportunitate majoră de a crea locuri de muncă în plan local și de a stimula sectorul construcțiilor din Republica Moldova.

Teresa Czerwinska, vicepreședintele BEI, responsabilă de operațiunile din Republica Moldova, a declarat: "Succesul acțiunilor climatice pentru salvarea Planetei de efectele devastatoare ale încălzirii globale va depinde în mod semnificativ de capacitatea noastră de a face orașele noastre mai eficiente din punct de vedere energetic. Orașele consumă cea mai mare parte a energiei Planetei și creează cea mai mare parte a emisiilor de CO2, ceea ce face proiectele, precum acesta, extrem de importante pentru un viitor verde, sigur și durabil pentru Moldova, pentru Europa și pentru întreaga Planetă. Beneficiile pentru societate în ansamblu includ reducerea poluării și îmbunătățirea sănătății și a mediilor de lucru în clădiri. Banca Europeană de Investiții este foarte mândră de contribuția sa și de parteneriatul nostru care se dezvoltă rapid cu Republica Moldova și este pregătită să intensifice activitățile și să accelereze creșterea socială și economică a țării”.

Jānis Mažeiks, Ambasadorul UE în Republica Moldova, a declarat: “Investițiile în eficiența energetică reprezintă o strategie reciproc avantajoasă, care consolidează securitatea energetică a Republicii Moldova. Uniunea Europeană a contribuit la “Programul de eficiență energetică în Republica Moldova”, prima inițiativă la scară națională în domeniul eficienței energetice din țară, prin intermediul unui grant considerabil. Acest sprijin va îmbunătăți capacitatea autorităților centrale și locale de a pune în aplicare măsuri cuprinzătoare de eficiență energetică. Ne bucurăm că munca de succes în domeniul eficienței energetice din ultimii ani, susținută de UE, va fi extinsă prin intermediul unui astfel de program ambițios. Vor fi recondiționate clădirile publice, ceea ce va aduce beneficii directe și tangibile cetățenilor. Programul va stimula dezvoltarea economică și va preveni emisiile de CO2, conform domeniului de aplicare a Tranziției ecologice”.

Andrei Spinu, Viceprim-ministru și ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale: „Republica Moldova, ca și alte țări, a trecut printr-o perioadă de criză energetică, care a motivat fortificarea unei strategii mai bune, dar și utilizarea acestei crize ca un imbold pentru creșterea securității și eficienței energetice a statului. Acest pachet financiar din partea partenerilor europeni este un pas important spre a deveni mai independenți, mai competitivi și mai rezistenți în problemele energetice.  Suntem foarte recunoscători că UE este mereu alături de noi prin proiecte extraordinare pentru cetățenii noștri.  Astfel de acorduri de finanțare ne apropie de standardele europene, la cel mai înalt nivel.”

Operațiunea face parte dintr-un efort mai larg al Echipei Europa de a sprijini Republica Moldova, de a accelera creșterea economică și socială ecologică și durabilă, de a obține independența energetică și decarbonizarea economiei acesteia. De asemenea, sprijină acțiunile climatice globale prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, un factor major, ce contribuie la încălzirea globală.

Acest proiect susține îmbunătățirea eficienței energetice ca una dintre cele cinci inițiative emblematice ale Planului Economic și de Investiții al Uniunii Europene pentru Parteneriatul Estic pentru Republica Moldova. Operațiunea a fost anunțată astăzi la Summit-ul Parteneriatului Estic al UE de la Bruxelles.

Share this page: