Европска банка за обнову и развој

EBRD je prva međunarodna finansijska institucija koja izdaje obveznice denominovane u dinarima

By Svitlana  Pyrkalo
@pyrkalo

EBRD launches first supranational bond in Serbian dinars

English

Emisija u nominalnoj vrednosti od 2,5 milijarde dinara pod pokroviteljstvom Raiffeisen banke a.d. Beograd. Sredstva će se iskoristiti za finansiranje realnog sektora.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) daje značajan doprinos jačanju tržišta kapitala u Srbiji uz pomoć svoje prve emisije dinarskih obveznica, koja će unaprediti sposobnost ove institucije da kreditira srpsku privredu u lokalnoj valuti i na taj način doprineti aktivnostima koje imaju za cilj povećanje dinarizacije finansijskog sistema u Srbiji.

 

EBRD je prva međunarodna finansijska organizacija koja je odlučila da emituje obveznicu u dinarima na domaćem tržištu. Na osnovu emitovanih dinarskih obveznica EBRD će prikupiti 2,5 milijarde dinara koje će iskoristiti za odobravanje dinarskih kredita. To će domaćim zajmoprimcima omogućiti da se zadužuju bez straha od rizika promene deviznog kursa. 

Prve obveznice EBRD-a u srpskoj valuti izdate su sa rokom dospeća od tri godine i varijabilnom kamatnom stopom određenom kao tromesečni BELIBOR plus margina od 0,4 procentna poena. Obveznice su regulisane u skladu sa zakonima Republike Srbije i njima će se trgovati na Beogradskoj berzi. Pokrovitelj emisije je Raiffeisen banka Beograd, dok Citigroup ima ulogu agenta emisije.

Izdavanje dinarskih obveznica i kreditiranje domaćih preduzeća u nacionalnoj valuti su u skladu sa nastojanjima NBS da reši pitanje i dalje visokog nivoa evroizovanosti domaće ekonomije (preko 70% zajmova odobreno je u stranoj valuti, uglavnom u evrima) koje izlaže neosigurane („nehedžovane“) dužnike riziku promene deviznog kursa.

Isabelle Laurent, direktor sektora finansiranja u EBRD-u, je istakla značaj projekta: “Ovaj projekat predstavlja prekretnicu za srpsko tržište, a takodje i nastavak napora EBRD da smanjimo zavisnost od zaduživanja u stranoj valuti u zemljama u kojima poslujemo, kao i da ohrabrimo zaduživanje u lokalnoj valuti.”

EBRD je izdao obveznice i odobrio kredite u lokalnoj valuti na nekoliko tržišta, uključujući Jermeniju, Gruziju, Mađarsku, Kazahstan, Rumuniju i Rusiju. Razvoj lokalne valute i lokalnog tržišta kapitala spada u prioritete EBRD-a i sastavni je deo strategije stvaranja otporne, integrisane ekonomije koja je u stanju da odgovori globalnim izazovima.

Izdavanje ovih dinarskih obveznica u Srbiji predstavlja kulminaciju decenijske saradnje sa regulatornim organima u zemlji, posebno Narodnom bankom Srbije i Ministarstvom finansija, u pravcu izmene zakona i propisa, ali i Komisijom za hartije od vrednosti koja je dala važne smernice, izjavila je gospođa Laurent.

Direktor kancelarije EBRD za Srbiju, Daniel Berg, izjavio je: “Naš cilj je da iskoristimo ovu emisiju da bismo obezbedili kreditiranje realnog sektora, uključujući mala i srednja preduzeća i lokalne samouprave čiji su prihodi i rashodi prevashodno u dinarima. Na ovaj način ćemo pomoći da se eliminiše rizik od promene deviznog kursa iz njihovih bilansa. Očekujemo da ćemo u narednim godinama povećati kreditiranje u dinarima, kako bismo odgovorili na potrebe klijenata i pomogli im da promene svoje ukorenjene navike da se zadužuju i štede u evrima.”

Uslovi za zaduživanje u dinarima su znatno poboljšani zahvaljujući Narodnoj banci Srbije i politici Vlade koje su uspešno snizile nivo domaćih kamatnih stopa i učinile da krediti u domaćoj valuti budu atraktivniji nego što je to ranije bio slučaj, dodao je gospodin Berg.

Zoran Petrović, CEO Raiffeisen banke, izjavio je ovim povodom: “Veoma smo ponosni što smo deo ove transakcije koja se na mnogo načina može smatrati istorijskom na finansijskom tržištu Srbije. Raiffeisen banka će svojim inovativnim pristupom nastaviti da postavlja trendove i nove standarde poslovanja. Posebno cenimo učešće u transakcijama gde se primenjuju najviši međunarodni poslovni standardi na lokalnom tržištu, koje vode razvoju tržišta kapitala i dinarizaciji finansijskog sistema.”