Modernizarea sistemului de administrare a deșeurilor de la Chișinău finanțată de BERD, BEI, UE, membrii săi, Moldova și Norvegia

By Olga Rosca
@olgarosca

Share this page:

English

  • Chișinău are nevoie de un răspuns urgent la problema deșeurilor
  • Finanțare în valoare de 18 milioane de euro pentru gestionarea deșeurilor, susținută de un grant de 5 milioane de euro de la fondul E5P unde UE este cel mai mare contribuitor
  • Proiect este parte a inițiativei Orașe Verzi a BERD

Depozitul de deșeuri al capitalei moldovenești va fi modernizat în conformitate cu standardele Uniunii Europene (UE) datorită unei investiții comune a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), a Fondului Parteneriatul Europei de Est pentru Eficiență Energetică și Mediu (E5P) și a Băncii Europene de Investiții (BEI).

BERD acordă municipalității un împrumut în valoare de 9 milioane de euro, se preconizează că BEI va contribui cu încă 9 milioane de euro, iar Fondul E5P va acorda finanțare nerambursabilă în valoare de 5 milioane de euro.

E5P este un fond cu implicarea mai multor donatori și instituții financiare internaționale și funcționează în toate țările din cadrul Parteneriatului estic al UE. În Moldova, acesta este susținut de Uniunea Europeană, în calitate de cel mai mare donator, precum și de Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Lituania, Moldova, Norvegia, Polonia, România, Republica Slovacă și Suedia, inițiatoarea fondului și cel mai mare donator bilateral.

Fondurile vor fi folosite pentru închiderea unui depozit temporar de gunoi din sectorul Ciocana din Chișinău și reabilitarea amplasamentului, modernizarea depozitului de deșeuri de la Țînțăreni în conformitate cu directivele UE, reabilitarea drumului care duce la depozitul de deșeuri, renovarea stației existente de transfer a deșeurilor, într-o instalație de sortare a deșeurilor și procurarea de camioane pentru colectarea și transportarea deșeurilor. Ambele locații vor beneficia de noi sisteme de colectare a gazelor de depozitare și a levigatului.

Bunurile, lucrările și serviciile vor fi achiziționate în urma unui proces de licitație deschis în conformitate cu normele și politicile BERD privind achizițiile publice.

Ion Ceban, Primarul Municipiului Chișinău, a declarat că proiectul "Deșeuri solide Chișinău” este cel mai mare proiect de management al deșeurilor din istoria Chișinăului, care face parte din inițiativa Orașe Verzi a BERD. Aceasta este o dovadă că Chișinăul face pași concreți către transformarea sa într-un oraș verde și resilient, care investește pentru a-și rezolva problemele din domeniul deșeurilor solide. Toate acestea ar fi rămas doar în teorie dacă nu am avea instrumentele financiare adecvate de la partenerii și donatorii noștri, și anume proiectul comun BERD și BEI, în valoare totală de 23 milioane de euro, care include un grant al UE, E5P în valoare de 5 milioane de euro pentru a sprijini gestionarea managementului deșeurilor solide în Chișinău.”

În cadrul proiectului, orașul va îmbunătăți administrarea companiei municipale de gestionare a deșeurilor astfel ca aceasta să devină mai eficientă, viabilă din punct de vedere comercial și responsabilă.

Angela Sax, șefa BERD din Moldova, a comentat: “Aceasta va fi o revizuire majoră a felului în care sunt gestionate deșeurile din Chișinău și va avea un impact direct asupra vieții a circa un milion de oameni din oraș și din jurul acestuia. Se preconizează că consumul de deșeuri va crește cu 5% în fiecare an, atât în zonele rurale, cât și în cele urbane, iar această modernizare majoră a depozitelor de deșeuri neigienice este de maxima urgență. Salut angajamentul municipiului Chișinău de a preveni poluarea și de a îmbunătăți mediul urban.”

Nicholas Cendrowicz, Vicedirector al secției NEAR C1 - Georgia, Moldova, Direcția Generală a Comisiei Europene pentru Vecinătate și Negocieri privind Extinderea, a declarat: “Suntem mândri că grantul substanțial al UE oferit prin inițiativa E5P oferă rezultate concrete pentru cetățenii Chișinăului. Investiția într-un sistem integrat care are ca scop prevenirea producerii de deșeuri, precum și sortarea și reciclarea corespunzătoare, se potrivește perfect cu reabilitarea depozitului de deșeuri. Acest lucru va reduce în mod semnificativ efectele nocive asupra mediului, climei și sănătății oamenilor. Suntem convinși că acesta este doar începutul unei transformări ecologice către o economie mai circulară și cu emisii reduse de dioxid de carbon, iar UE este pe deplin angajată să sprijine aceste eforturi ale Republicii Moldova, în beneficiul cetățenilor săi.”

Anna Lyberg, Ambasadoarea Suediei în Moldova, a adăugat: „Asigurarea unui mediu mai bun și promovarea unui impact redus asupra climei sunt prioritățile cooperării Suediei cu Moldova. Aceasta contribuie la o mai bună calitate a vieții pentru femei, bărbați, fete și băieți din țară. Suedia susține Moldova în cadrul fondului E5P, și considerăm că dezvoltarea serviciilor municipale, inclusiv prin investiții în infrastructură, poate crește calitatea vieții și oferi cetățenilor acces la oportunități mai bune. Proiectul de gestionare a deșeurilor solide din Chișinău este un bun exemplu, deoarece va contribui la îmbunătățirea generală a situației de mediu din Chișinău și din preajma acestuia.”

Modernizarea managementului deșeurilor la Chișinău face parte din angajamentul orașului de a îmbunătăți mediul urban în cadrul inițiativei BERD Orașe Verzi, sau Green Cities, un program de sustenabilitate urbană. Folosind veniturile obținute dintr-un împrumut anterior al BERD și un grant al E5P, orașul deja renovează clădirile publice cu scopul de a crește eficiență energetică. De asemenea, a elaborat un plan de acțiune care stabilește măsurile prioritare și nevoile de investiții.

BERD este unul dintre cei mai mari investitori instituționali din Moldova. Până în prezent, aceasta a investit aproximativ 1.4 miliarde de euro în peste 135 de proiecte din țară pentru a sprijini întreprinderile private, infrastructura-cheie și pentru a construi o economie mai durabilă și mai prietenoasă mediului.

Share this page: