EBRD

Podrška malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini da ispune EU standarde

By Katarzyna Kukula

Helping SMEs in Bosnia and Herzegovina meet EU standards

English version

EBRD i EU pomoć se ostvaruje kroz veći pristup financiranju i prenošenje know-how

Bosna i Hercegovina je korak bliže ulasku u Evropsku uniju (EU) od kako je formalno podnijela zahtjev za članstvo u februaru ove godine. Pa ipak, BiH će ostati zemlja kandidat sve dok ne postigne veći napredak u implementiranju dogovorenih zakona i reformi.

U praksi, za preduzeća, ovo podrazumijeva potrebu za često veoma skupom modernizacijom i shvatanjem know-how u vezi sa zahtjevima EU standarda.

Video

Zato su EBRD i njen najveći partnerski donator, Evropska unija, pokrenuli odgovarajući program za pružanje podrške malim i srednjim preduzećima  da povećaju njihovu sposobnost da pristupe EU tržištu i da se suoče sa konkurencijom.

Očekuje se da će ovaj EU/EBRD program za podršku konkurentnosti malih i srednjih preduzeća obezbijediti sredstva u iznosu od €20 miliona putem tri lokalne partnerske banke. Program je dopunjen EU donacijama za pokrivanje troškova konsultantskih usluga i financijskih poticaja za korisnike kredita.

Ian Brown, direktor EBRD-a u Bosni i Hercegovini je rekao: “Veoma smo ponosni na ovaj značajni program koji, na ciljani i fokusirani način, omogućava rješavanje ključnih problema sa kojima se suočavaju lokalna preduzeća. Ovo pokazuje šta EU i EBRD mogu uraditi zajedno i postavlja standarde lako dostupne podrške u regijama kojima je to veoma potrebno.”

Jedan od korisnika je malo preduzeće Omorika – proizvođač PET ambalaže iz Doboja, na sjeveru zemlje. Omorika je dobila relativno mali kredit i tehničku pomoć za poboljšanje mjera za zaštitu zdravlja i zaštitu na radu, zaštitu okoline i kvaliteta proizvoda – sve u skladu sa EU standardima.

Omorika proizvodi pretforme i plastičnu ambalažu od PET-a, materijala koji je najpoznatiji kao prozirna plastika. Pretforme i ambalaža se zatim prodaju raznim klijentima, koji ih koriste kao ambalažu za pića, ulja i hemijske proizvode.

PET je plastika koja se u svijetu najviše reciklira. Proizvođači je vole jer je sigurna, jaka, prozirna i raznovrsna. Kupci je biraju jer je sigurna, lagana, otporna na razbijanje i može se reciklirati.

“Značajno iskustvo EBRD-a u velikim regionalnim inicijativama u kombinaciji sa praktičnim znanjem EU politike za mala i srednja preduzeća nastoji stvoriti maksimalne koristi za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini,” rekao je Melvin Asin, Direktor za saradnju, EU Delegacija u Bosni i Hercegovini.

“Ovo također podupire sinergiju sa relevantnim EU politikama, tako što olakšava uvođenje EU standarda pružanjem odgovarajućih savjetodavnih usluga kao i boljeg pristupa kreditnim sredstvima."

Omorika modernizira svoje kapacitete da ispuni zahtjeve EU standarda,  kako bi bila spremna kada se Bosna i Hercegovina pridruži Evropskoj uniji.

Zahvaljujući kreditu, oni su nabavili dvije važne mašine  – hladionik za vodu i sušilicu za PET, obje energetski efikasne. Osoblje Omorike je dobilo obuku kako da se ova oprema sigurno koristi.

Sa ovim novim mašinama, proizvodni proces je stabilniji a finalni proizvodi su kvalitetniji. Što se tiče usklađenosti sa zahtjevima zaštite okoline, nova sušilica ne emituje gasove koji doprinose smanjenu količine kisika.

Bokan Dušan, vlasnik Omorike je rekao: “EBRD nam je pružila snažnu podršku. Oni su nam omogućili da kupimo modernu novu opremu, što nam je omogućilo uštede energije.  EBRD nam je također pomogao da izvršimo obuku radnika u proizvodnji, tako da smo uspjeli postati mnogo konkurentniji na evropskom tržištu, kada su u pitanju naši proizvodi, njihova dostava i prodaja.”

Ispunjavanje zahtjeva EU standarda nije jedini poticaj za Omoriku da poboljša svoje proizvodne sisteme. Očuvanje prirodnih resursa i okoline, smanjenje zagađenja plastičnim otpadom, i povećanje zaposlenosti su također veoma važni za vlasnike.

 “Naše preduzeće pokušava da podigne nivo svijesti u lokalnoj zajednici o prikupljanju PET ambalaže za recikliranje kako bi naša okolina ostala nezagađena“, rekao je g Bokan.

Zahvaljujući ovom zajedničkom EBRD/EU programu, ne samo da je potaknuta domaća ekonomija, nego je sačuvana i okolina.