EBRD

EBRD odobrava novu petogodišnju strategiju za Srbiju

By Olga Rosca
@olgarosca

EBRD approves new five-year strategy for Serbia

in english

Na vrhu liste prioriteta je reforma državnih preduzeća

Bord direktora Evropske banke za obnovu i razvoj je odobrio novu strategiju za Srbiju koja će biti orjentir pri  novim investicijama i anagažovanju ove banke u oblasti javnih politika u sledećih pet godina.

Za period 2018-2023 strategija postavlja sledeće prioritete:

  • Unapređenje konkurentnosti i upravljanja, jačanjem kapaciteta privatnih preduzeća i reformisanjem odabranih preduzeća u državnom vlasništvu i javnih komunalnih preduzeća
  • Jačanje integracije kroz unapređenje saobraćajne mreže, podršku reformi procesa ekonomskog povezivanja regiona i unapređenje umreženosti energetskih sistema
  • Podrška „zelenoj“ ekonomiji kroz unapređenje energetske efikasnosti, bolje korišćenje obnovljive energije i promovisanje održive prakse.

Nova strategija sledi nakon godine značajnih investicija EBRD-a u Srbiju. Banka je u 2017. godini obezbedila preko 380 miliona evra kroz više od 20 projekata u različitim sektorima srpske ekonomije. Investicije su uključivale i zajmove za izgradnju dva velika vetroparka, unapredjenje železničkog depoa za održavanje, modernizaciju kontrole letenja, proširenje jednog maloprodajnog centra u Beogradu kao i obezbedjenje sredstava lokalnom zajmodavcu kako bi se podstaklo kreditiranje malih i srednjih preduzeća kao i hipotekarno kreditiranje.

Značajne investicije EBRD-a u Srbiju takodje odražavaju njen povratak ekonomskom rastu. Ekonomski problemi prouzrokovani ozbiljnim poplavama u 2014. godini u najvećoj meri su prevazidjeni, ali potreba za povećanjem stranih i domaćih investicija zahteva veće napore za unapredjenje poslovnog okruženja.

Dan Berg, direktor EBRD-a za Srbiju je naglasio: “Nakon makroekonomske stabilizacije, predvidjamo rast srpske ekonomije od 2.9 odsto u 2018. godini. Uz ovu pozitivnu osnovu, pravi je trenutak da se još snažnije fokusira na reforme. Naša strategija će podržati prioritete vlade investicijama i angažovanjem Banke u oblasti javnih politika. EBRD će nastaviti da se fokusira na restrukturiranje preduzeća u državnom vlasništvu, kao i da ohrabruje veće učešće kompanija iz privatnog sektora u oblastima u kojima u velikoj meri dominira država. Takodje ćemo nastaviti da sarađujemo sa državnim organima na promovisanju poboljšanja u poslovnom okruženju, i da poboljšavamo pristup finansiranju preduzetnika i malih i srednjih preduzeća.”

Krajem 2014. godine, EBRD i Srbija su pokrenule inicijativu za poboljšanje investicione klime, podsticanje razvoja privatnog sektora i promovisanje dobrog upravljanja u Srbiji. U okviru te inicijative, Banka podržava razvoj regionalnog poslovnog registra, izgradnju kapaciteta organa nadležnog za konkurenciju, promovisanje alternativnog rešavanja sporova i bolje prakse javnih nabavki, kao i rešavanje problema nenaplativih kredita.
 

EBRD je vodeći institucionalni investitor u Srbiji. Do danas je banka investirala 4,7 milijardi evra u oko 200 projekata u zemlji.