Confirm cookie choices
Cookies are pieces of code used to track website usage and give audiences the best possible experience.
Use the buttons to confirm whether you agree with default cookie settings when using ebrd.com.

ЕБВР придобива дял в българската Евроинс Иншурънс Груп

By Olga Rosca
@olgarosca


чети на английски

чети румънски

  • ЕБВР ще придобие миноритарен дял в българското застрахователно дружество Евроинс
  • Еврохолд – дружеството-собственик на Евроинс – и ЕБВР застават за увеличение на капитала с 42 млн. евро
  • Дружеството ще диверсифицира продуктите, ще ускори дигитализацията и ще укрепи корпоративното управление

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подписа споразумение за придобиване на миноритарен дял в българската Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ) – една от най-големите групи за общо застраховане в Централна, Източна и Югоизточна Европа.

ЕБВР инвестира 30 млн. евро чрез увеличение на капитала, а Еврохолд – дружеството-собственик на групата – предоставя допълнителна капиталова инжекция в размер до 12 млн. евро.

Анка Йоана Йонеску, директор на ЕБВР за България, заяви: „Тази инвестиция на ЕБВР ще има ключова роля за стабилизирането на застрахователния сектор, създавайки увереност за клиентите, регулаторните органи и доставчиците“.

Средствата ще бъдат използвани за развитието и растежа на най-голямото застрахователно дружество в групата – Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре (Euroins Romania Asigurare Reasigurare). С финансирането също така ще бъдат подкрепени операциите и растежът на групата в Грузия, Гърция, Северна Македония, Полша и Украйна.

Регионалният директор на ЕБВР за Румъния и България Марк Дейвис добавя: „За нас е удоволствие да сме партньори с Евроинс за разширяване на висококачественото, съвременно и надеждно застраховане в Румъния и целия регион. Доволни сме също от възможността да работим заедно с румънската Агенция за финансов надзор (ASF) по процеса на директно уреждане на претенции, който ще облагодетелства потребителите и застрахователния сектор в Румъния като цяло“.

ЕБВР работи съвместно с ASF за разработването на правила относно управлението на претенциите по полици за автомобилно застраховане. Целта е да се способства за създаването на по-справедлива система за всички участващи страни, включително клиентите, сервизите и застрахователните дружества, и едновременно с това да се допринесе за увеличаването на интереса от страна на по-големите глобални застрахователи и за привличането на допълнителен капитал в сектора.

Кирил Бошов, изпълнител директор и председател на УС на Еврохолд, заяви: „Радваме се да приветстваме ЕБВР – една от най-големите международни финансови институции – като акционер в ЕИГ. Участието на Банката ще укрепи допълнително финансовите позиции на Групата и ще способства за нейния растеж на пазари, представляващи голям интерес както за ЕИГ, така и за ЕБВР. Инвестицията идва във важен момент за най-голямото дружество на ЕИГ – Евроинс Румъния. Тя представлява важен етап от капитализацията нашето дъщерно дружество в Румъния, в което през последните 12 месеца ЕИГ инвестира над 300 млн. румънски леи. В резултат на това Евроинс Румъния ще бъде добре капитализиран, иновативен, ориентиран към клиента и диверсифициран застраховател на предизвикателния местен пазар.”

Със своята инвестиция ЕБВР също така ще помогне на Евроинс в създаването на стойност чрез усъвършенстване на корпоративното управление, дигитализация и диферсифициране на продуктите в посока от задължителното автомобилно застраховане към продукти за здравно осигуряване, злополука, пожар и имущество.

ЕБВР е голям инвеститор в България, където дейността ѝ е насочена към увеличаване на конкурентоспособността на местните предприятия в национален и международен мащаб, финансиране на съвременна и устойчива инфраструктура, и развитие на финансовите продукти и капиталовите пазари предвид плановете на страната за приемане на еврото. Към днешна дата ЕБВР е инвестирала в българската икономика над 4 млрд. евро чрез близо 270 проекта.

GDPR Cookie Status