ЕБВР придобива дял в българската Евроинс Иншурънс Груп

By Olga Rosca
@olgarosca

Share this page:

чети на английски

чети румънски

  • ЕБВР ще придобие миноритарен дял в българското застрахователно дружество Евроинс
  • Еврохолд – дружеството-собственик на Евроинс – и ЕБВР застават за увеличение на капитала с 42 млн. евро
  • Дружеството ще диверсифицира продуктите, ще ускори дигитализацията и ще укрепи корпоративното управление

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подписа споразумение за придобиване на миноритарен дял в българската Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ) – една от най-големите групи за общо застраховане в Централна, Източна и Югоизточна Европа.

ЕБВР инвестира 30 млн. евро чрез увеличение на капитала, а Еврохолд – дружеството-собственик на групата – предоставя допълнителна капиталова инжекция в размер до 12 млн. евро.

Анка Йоана Йонеску, директор на ЕБВР за България, заяви: „Тази инвестиция на ЕБВР ще има ключова роля за стабилизирането на застрахователния сектор, създавайки увереност за клиентите, регулаторните органи и доставчиците“.

Средствата ще бъдат използвани за развитието и растежа на най-голямото застрахователно дружество в групата – Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре (Euroins Romania Asigurare Reasigurare). С финансирането също така ще бъдат подкрепени операциите и растежът на групата в Грузия, Гърция, Северна Македония, Полша и Украйна.

Регионалният директор на ЕБВР за Румъния и България Марк Дейвис добавя: „За нас е удоволствие да сме партньори с Евроинс за разширяване на висококачественото, съвременно и надеждно застраховане в Румъния и целия регион. Доволни сме също от възможността да работим заедно с румънската Агенция за финансов надзор (ASF) по процеса на директно уреждане на претенции, който ще облагодетелства потребителите и застрахователния сектор в Румъния като цяло“.

ЕБВР работи съвместно с ASF за разработването на правила относно управлението на претенциите по полици за автомобилно застраховане. Целта е да се способства за създаването на по-справедлива система за всички участващи страни, включително клиентите, сервизите и застрахователните дружества, и едновременно с това да се допринесе за увеличаването на интереса от страна на по-големите глобални застрахователи и за привличането на допълнителен капитал в сектора.

Кирил Бошов, изпълнител директор и председател на УС на Еврохолд, заяви: „Радваме се да приветстваме ЕБВР – една от най-големите международни финансови институции – като акционер в ЕИГ. Участието на Банката ще укрепи допълнително финансовите позиции на Групата и ще способства за нейния растеж на пазари, представляващи голям интерес както за ЕИГ, така и за ЕБВР. Инвестицията идва във важен момент за най-голямото дружество на ЕИГ – Евроинс Румъния. Тя представлява важен етап от капитализацията нашето дъщерно дружество в Румъния, в което през последните 12 месеца ЕИГ инвестира над 300 млн. румънски леи. В резултат на това Евроинс Румъния ще бъде добре капитализиран, иновативен, ориентиран към клиента и диверсифициран застраховател на предизвикателния местен пазар.”

Със своята инвестиция ЕБВР също така ще помогне на Евроинс в създаването на стойност чрез усъвършенстване на корпоративното управление, дигитализация и диферсифициране на продуктите в посока от задължителното автомобилно застраховане към продукти за здравно осигуряване, злополука, пожар и имущество.

ЕБВР е голям инвеститор в България, където дейността ѝ е насочена към увеличаване на конкурентоспособността на местните предприятия в национален и международен мащаб, финансиране на съвременна и устойчива инфраструктура, и развитие на финансовите продукти и капиталовите пазари предвид плановете на страната за приемане на еврото. Към днешна дата ЕБВР е инвестирала в българската икономика над 4 млрд. евро чрез близо 270 проекта.

Share this page: