Soluționarea alternativă a litigiilor devine o realitate în Moldova

Soluționarea alternativă a litigiilor devine o realitate în Moldova

By Cecilia Calatrava


Picture taken before Covid-19

in english

BERD și USAID contribuie la introducerea medierii ca metodă alternativă viabilă la procedura judiciară

Există puține lucruri care înspăimântă mai mult antreprenorii decât procesele de judecată. Chiar și litigiile cu o valoare mică pot prejudicia relațiile, afecta reputația și consuma timp și sume enorme de bani.

În criza provocată de pandemia de coronavirus, instanțele au fost nevoite să funcționeze la o capacitate scăzută, iar toate cauzele neesențiale – în majoritate, comerciale și civile - au fost amânate.

În țări precum Republica Moldova, însă, unde procesele de judecată pot fi imprevizibile și lente, identificarea unei soluții reciproc acceptabile, cu economisirea timpului și banilor, a devenit o realitate.

Prin intermediul Programul său de reformă legislativă (LTP),Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a implementat o serie de proiecte pentru a stabili un cadru și o practică viabilă de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) în țară.  

SAL permite părților în litigiu să soluționeze disputele fără intervenția laborioasă a instanțelor de judecată. Cu toate acestea, asigurarea unei bune funcționări a SAL necesită eforturi semnificative.

Un sistem SAL care funcționează bine în Serbia poate arăta foarte diferit de cel care ar funcționa în Moldova.

Din acest motiv, LTP din cadrul BERD colaborează îndeaproape cu guvernele pentru a crea cea mai bună soluție adaptată la fiecare sistem în parte, adesea cu suportul donatorilor internaționali. În Moldova, inițiativa a fost susținută de Fondul pentru Buna Guvernare al Regatului Unit (GGF) și, mai recent, de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Implementarea proiectului se desfășoară în strânsă colaborare cu Ministerul Justiției și Consiliul de Mediere și cu asistența Centrului de Soluționare Efectivă a Disputelor (CEDR) și, mai nou, a Organizației Internaționale pentru Dreptul pentru Dezvoltare (IDLO).

O abordare reciproc avantajoasă

Să luăm ca exemplu afacerea Domnului X, care a suferit în urma unui incendiu vara trecută. Potrivit lui, incendiul a provocat pagube în valoare de aproape 200 de mii de euro, iar perturbarea activității în urma incendiului a dus la pierderi suplimentare. Cu toate acestea, compania de asigurări a Domnului X a refuzat să plătească, susținând că polița nu acoperă daunele provocate de incendiu.

Dl X a crezut că nu are o altă opțiune decât să meargă în instanța de judecată.

După 10 luni îndelungate de litigiu, mii de euro în cheltuieli de judecată și niciun rezultat satisfăcător, ambele părți au decis să încerce ceva diferit și au apelat la un mediator.

"Medierea este un proces voluntar și confidențial în care părțile, ajutate de un mediator instruit, care nu ia decizii în numele lor, încearcă să soluționeze litigiul prin propria inițiativă. Rolul mediatorului este de a comunica cu părțile în ședințe comune și separate, după caz, și de a le ajuta să exploreze opțiuni pentru soluții care se bazează pe interesele lor cheie”, explică Dumitru Lefter, mediatorul care a lucrat la caz. 

"În această dispută, prevederile din polița de asigurare în ceea ce privește riscurile neacoperite erau foarte ambigue. Părțile au avut, de asemenea, o relație de parteneriat de lungă durată, așa că a trebuit să gestionăm procesul de mediere cu prudență pentru a ne asigura că toți sunt mulțumiți de rezultat în cele din urmă", adaugă dl Lefter.

"Verdictul"? Cazul a fost soluționat în doar o zi, printr-o înțelegere care a servit intereselor ambelor părți: Dl X a primit 70 la suta din ceea ce a cerut și o înghețare a ratelor de asigurare reduse pe o perioadă de trei ani. Împreună, părțile au formulat prevederi noi în polița de asigurare pentru a evita aceeași greșeală pe viitor.  

Procesul de mediere a fost mai ieftin, fiecare dintre părți achitând plățile pentru mediere în valoare de 450 € fiecare, în comparație cu miile pe care le-au cheltuit deja și costurile pe care ar fi trebuit să le mai acopere dacă ar fi ajuns la instanța de apel.

"Deoarece părțile implicate în mediere nu trebuie să soluționeze litigiul în baza unui aspect de drept, ele pot găsi o soluție "creativă" care li se potrivește mai mult, economisind în același timp o mulțime de bani pe cheltuielile de judecată", concluzionează dl Lefter.

Beneficii pentru potențiali justițiabili ... și instanțele de judecată

Numai în 2020, în Republica Moldova au fost depuse circa 8 mii de dosare comerciale în instanțele de judecată. Numărul enorm de dosare nesoluționate reprezintă o problemă semnificativă pentru un sistem de justiție care deja a ajuns la limită.

"Prin utilizarea medierii, în calitate de instrument inițial în cadrul litigiilor comerciale, reducem povara sistemului judiciar, păstrând în același timp relațiile de afaceri", spune dl Lefter.

"În medie, cazurile soluționate prin mediere durează mai puțin de 1/10 din timp și pot economisi echivalentul a 3/4 din cheltuielile de judecată.”

Atât țările membre UE, cât și economiile în care investește BERD aspiră la creșterea numărului de cazuri supuse medierii.

Din 2013, BERD susține guvernul Republicii Moldova în consolidarea cadrului legal și instituțional în domeniul medierii și arbitrajului. De la lansarea inițiativei în 2013, numărul întreprinderilor care apelează la soluții oferite de SAL în Moldova a crescut semnificativ, de la 169 de cazuri de mediere comercială în 2017, la aproximativ 400 de cazuri în 2019.

Cu suportul financiar al USAID, Banca desfășoară un amplu program de reformă pentru a ajuta Ministerul Justiției, Consiliul de Mediere și mediatorii să implementeze reforme și să introducă medierea ca o alternativă sigură la soluționarea litigiilor în instanțele judecătorești.

O parte din eforturi includ activități de consolidare a capacității, precum instruirea mediatorilor și campanii de sensibilizare cu privire la mediere în cadrul comunității de afaceri. Acest lucru a dus la crearea unui grup de mediatori bine instruiți, care au fost mobilizați la nivel național.

Obiectivul actual este de a susține Guvernul Republicii Moldova în promovarea și facilitarea utilizării medierii comerciale la scară națională și îmbunătățirea cadrului de arbitraj, pentru ca modalitățile alternative de soluționare a litigiilor să devină o realitate în Moldova.