BERD sprijină modernizarea sectorului de apă din România

BERD sprijină modernizarea sectorului de apă din România

By Olga Rosca
@olgarosca


In english

Asistenţă în valoare de 2,2 milioane euro pentru folosirea cât mai eficientă a fondurilor UE

Guvernul României îşi propune creşterea ratei de absorbţie a fondurilor europene, inclusiv prin angajarea de expertiză din partea Instituţiilor Financiare Internaţionale precum BERD.

Banca va furniza, în următorii doi ani, asistenţă tehnică pentru susţinerea dezvoltării şi consolidarii serviciilor de apa şi de canalizare din România, în baza unui acord semnat astăzi, la Bucureşti, de către Matteo Patrone, Director Regional BERD pentru România şi Bulgaria, şi Marius Nica, Ministru Delegat pentru Fonduri Europene în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale. In cadrul acestei asistenţe, se va pune accent pe sustenabilitea operatorilor regionali de apă, ca beneficiari de fonduri UE relevante pentru sector.

„Suntem foarte încântaţi să lucrăm alături de România şi UE în acest sector important. Vom pune la dispoziţie expertiza noastră pentru a asigura utilizarea eficientă a fondurilor europene, în vederea îmbunătăţirii serviciilor de furnizare a apei. BERD va continua să susţină reforma sectorului de apă cu obiectivul de a încuraja buna guvernanţă şi sustenabilitatea serviciilor de apă, prin consolidarea sectorului de apă şi a strategiilor de management a infrastructurii pe termen lung” a declarat Matteo Patrone, Directorul Regional BERD pentru România şi Bulgaria.

„Colaborarea cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ne oferă posibilitatea să acționăm în sensul dezvoltării strategice a sectorului de apă și canalizare și să asigurăm sustenabilitatea investițiilor realizate cu fonduri europene în acest domeniu” a declarat Marius Nica, Ministrul Delegat pentru Fonduri Europene.

Semnarea acestui contract de asistenţă tehnică are loc în cadrul acordului încheiat la 1 februarie 2016, care vizează furnizarea de asistenţă tehnică pentru proiecte şi programe finanţate din instrumentele structurale ale UE pentru perioada de programare 2014-2020. În cadrul acestui acord, sectorul de apă a fost identificat drept o prioritate strategică.

În 2007, când România a devenit membru al UE, sectorul de apă era fragmentat, fiind compus din sute de operatori mici şi ineficienţi. Pentru ca infrastructura şi serviciile de furnizare a apei şi de canalizare să atingă standardele UE, România a demarat un amplu proces de consolidare şi regionalizare a  companiilor de utilităţi publice, în vederea transformării acestora în întreprinderi autonome mai eficiente, cu aplicarea principiior comerciale de operare.

De-a lungul ultimilor zece ani, BERD a susţinut procesul de regionalizare prin furnizarea de co-finanţare pentru programele UE şi prin asistenţa tehnică pentru susţinerea reformelor în sectorul de apă. Până acum s-au înregistrat progrese semnificative in sectorul de apa, cea mai mare parte a populaţiei din mediul urban având acces la infrastructură modernă şi servicii de calitate în ceea ce priveşte furnizarea apei. Cu toate acestea, eforturi trebuie depuse, în continuare, pentru extinderea infrastructurii în oraşele mici şi în zona rurală, pentru integrarea acestora în sistemele regionale de furnizare a apei.

Programul UE 2014-2020 pune la dispoziţia României fonduri nerambursabile în valoare de 3,5 miliarde euro pentru susţinerea sectorului de apă. România urmăreşte adoptarea celei mai bune strategii pentru cresterea accesului la servicii de apa şi canalizare, pentru cresterea calităţii şi eficienţei acestor servicii publice.

Pe lângă finanţarea sectorului de apă, BERD a mai acordat asistenţă tehnică în cadrul proiectelor de investiţii anterioare. Experţii şi consultanţii BERD vor lucra acum la formularea de opţiuni strategice, rafinarea şi extinderea sistemului de benchmarking şi consolidarea capacităţii companiilor regionale din sectorul de apă. Concluziile şi expertiza BERD vor fi transmise în cadrul unor seminarii şi sesiuni de pregătire. 

BERD este principalul investitor instituţional din România. Până în prezent, Banca a investit peste 7,6 miliarde euro în 406 proiecte şi a atras peste 14 miliarde euro din alte surse de finanţare.