EBRD promoviše konkurentni poslovni ambijent u Crnoj Gori

EBRD promoviše konkurentni poslovni ambijent u Crnoj Gori

By Olga Rosca
@olgarosca

Share this page:

In english

Banka pokreće projekat izgradnje kapaciteta Agencije za zastitu konkurencije

EBRD promoviše fer i konkurentan poslovni ambijent u Crnoj Gori kroz projekat izgradnje kapaciteta za državnu Agenciju za zaštitu konkurencije. 

Projekat obuhvata 1) obuku za osoblje agencije, kao i za sudije vise crnogorskih sudova, za antimonopolske i predmete spajanja, 2) uvođenje ekonometrijskog softvera za analizu predmeta zastite konkurencije i 3) aktivnosti na podizanju nivoa informisanosti javnosti o pravilima konkurencije među preduzećima.

Ovaj projekat pomaže da se Agencija za zaštitu konkurencije Crne Gore približi standardima EU u ovoj oblasti, kao zemlja koja napreduje ka integraciji u EU. Istovremeno, ovaj projekat, finansiran od strane Vlade Luksemburga, dio je EBRD aktivnosti na poboljšanju investicione klime i dobrog upravljanja u Crnoj Gori.

Jaap Sprey, šef kancelarije EBRD u Podgorici je rekao: “Ovaj projekat se dešava u pravom momentu s obzirom da Crna Gora ima za cilj da otvori poglavlje o politici zastite konkurencije u okviru svojih pregovora o pristupanju EU. Projekti EBRD-a koji su velikodušno finansirani od strane Luksemburga će pomoći zemlji da ispuni neophodne uslove za pocetak razgovora".

Miodrag Vujović, direktor Agencije za zaštitu konkurencije je rekao: “Smatramo da je EBRD projekat tehničke pomoći od velikog značaja za Agenciju za zaštitu konkurencije, posebno imajući u vidu potrebu da se dodatno ojačaju administrativni kapaciteti APC i pravosuđa, kao što je navedeno u godišnjem izvještaju Evropske komisije za Crnu Goru.

Agencija za zaštitu konkurencije je i u prethodnom periodu imala priliku da uspješno sarađuje sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Međunarodnom organizacijom za razvoj prava (IDLO) u vezi sa obukom zaposlenih i pružanjem tehničke pomoći u cilju jačanja kapaciteta Agencije, odnosno obučavanjem onih koji se bave njenim predmetima”.

Projekat će realizovati Međunarodna organizacija za razvoj prava (IDLO) koja promoviše vladavinu prava kroz institucionalnu izgradnju.

EBRD je vodeći institucionalni investitor u Crnoj Gori. Do sada je u više od 50 projekata uloženo oko 550 miliona € u zemlji. Njene investicije imaju za cilj da učine crnogorsku privredu konkurentnijom, bolje integrisanom sa susjednim zemljama i EU, i “zelenijom” u kontekstu odrzivog razvoja. Banka takođe sarađuje sa Vladom kako bi unaprijedila politike kojima se poboljšava poslovni ambijent i dobro upravljanje u zemlji.

Share this page: