Confirm cookie choices
Cookies are pieces of code used to track website usage and give audiences the best possible experience.
Use the buttons to confirm whether you agree with default cookie settings when using ebrd.com.
Grow your business in Bulgaria

Industry expertise

If you are looking to compete internationally or attract investment, we also have opportunities to work with an international adviser who brings more than 15 years of senior-management experience gained in the same industry. He or she shares this know-how directly with you and your management team, to help your company become fitter and develop a credible strategy for growth.

These projects involve a strategic review of every aspect of the enterprise, from sales and marketing to exports, investment, and financial and strategic planning. Our international advisers bring their own extensive experience in the industry – they know the latest processes and technologies that work. They have been in executive management roles, so they understand the challenges that that brings. But they also know the management techniques that are truly effective and how they can be adapted for each enterprise’s needs.

What’s more, our international advisers have a network of industry contacts developed over the course of a career, often providing connections that result in supplier/buyer and partner relationships and open up new markets. We have thousands of   industry experts from across the world in our database and our network grows every year.

You can reach us by phone or email, or arrange a visit to our offices to talk with one of our staff.

 

Ако искате да се конкурирате в международен план, ние също така предлагаме възможността да работите с международен консултант, с повече от 15 години опит като висш мениджър в същия отрасъл. Той или тя споделя това ноу-хау директно с Вас и Вашия ръководен екип, за да помогне на компанията Ви да стане по-силна и да изгради надеждна стратегия за растеж.

Тези проекти включват стратегически преглед на всеки аспект от предприятието, от продажбите и маркетинга, до износа, инвестициите и финансовото и стратегическо планиране. Международните ни консултанти внасят своя богат опит в този отрасъл – те познават най-новите използвани процеси и технологии. Те са изпълнявали директорски роли и за това разбират предизвикателствата, с които са сблъскват тези позиции. Но те познават и управленските техники, които са наистина ефективни и знаят как да ги адаптират към потребностите на всяко предприятие.

Нещо повече, нашите международни консултанти имат мрежа от бизнес контакти, създадена в хода на кариерата им, често осигуряваща връзки, които водят до взаимоотношения на ниво доставчици/купувачи и партньори и отварят пътя към нови пазари. Имаме повече от 2 500 отраслови експерти от 73 държави в нашата база данни и мрежата ни нараства с всяка година.

Можете да се свържете с нас по телефон или ел. поща, или да се уговорите за посещение в офиса ни, за да разговаряте с някой от служителите ни.

 

Funding and results


Our work in Bulgaria was launched in 2017 and is currently funded by the European Investment Advisory Hub through funding from the European Union and the EBRD Shareholder Special Fund.

We were active in Bulgaria between 1998 and 2011. During that time, we helped over 560 enterprises access advice, thanks to funding from the European Union, Austria, Luxembourg, Portugal, the Central European Initiative (CEI) and other bilateral donors and the EBRD Shareholder Special Fund.

Финансиране на резултатите

Нашата работа в България стартира през 2017 г. и понастоящем се финансира от Европейския Консултантски Център по Инвестиционни Въпроси със средства от Европейския Съюз.

Ние работихме активно в България в периода от 1998 г. до 2011 г. Тогава подпомогнахме 450 предприятия, осигурявайки им достъп до консултантски услуги благодарение на финансиране, осигурено от Европейския съюз, Австрия, Люксембург, Португалия, Централноевропейската Инициатива и други донори на двустранна основа.