Slovensko: Vytvoriť z materskej školy teplejšie miesto

By Katarzyna Kukula

Share this page:

 

Vďaka financiam a expertíze EU/EBRD nástroju pre financovanie obcí sa z materskej školy na západnom Slovensku stalo teplejšie a energeticky úspornejšie miesto na učenie.

 

Media usage

If you would like a broadcast-quality version of this or any other EBRD video, including B-roll, please contact our communications department by email or on +44 207 338 6325