Confirm cookie choices
Cookies are pieces of code used to track website usage and give audiences the best possible experience.
Use the buttons to confirm whether you agree with default cookie settings when using ebrd.com.
Grow your business in Ukraine

Local consultants

Businesses need your know-how

We believe that businesses need professional know-how to grow and stay competitive. We also know that while successful consultancy projects can transform businesses, many of the companies we work with have never sought outside help before and find it difficult to know where to place their trust.

That’s where we come in. We connect businesses with local consultants for dynamic projects in a range of areas of expertise, explaining the process and sharing the project cost with the client.

Working with us

Whether you are a specialised consulting company or provide a broad range of services, we are looking for experts who can help our clients achieve their goals.

Our clients demand high-quality services. In return, we make sure working with us is as simple as possible. We support you through the project process, from the diagnostic phase through to completion, helping you establish a working relationship with the client and ensuring that each project has a clearly-defined scope. Our results speak for themselves. About 82 per cent of our clients have never worked with a consultant before starting their project. By the time we carry out our project evaluation one year after the project is completed, almost 95 per cent say they would hire a consultant again – and almost half have already done so.

Working with us also means you join a growing global network of over 8,500 professionals. This gives you the opportunity to exchange ideas, and share best practices for your field. Together, we have already helped more than 30,000 companies in different countries fulfil their growth potential. 

Professional development

We know how important it is to keep broadening your expertise. We have a series of courses that shares essential skills, resources and techniques for effective and impactful consulting as well as for running a successful consulting business. The courses deliver the know-how necessary to go from embarking on a consulting career to running a profitable business and will help you deliver high quality advice that small and medium-sized businesses are ready to pay for.

Whatever your level of experience, our training courses provide best in class consulting tool kits and frameworks to help you take your ambitions forward and build a durable consulting business. So, whether you’re an expert looking to use that knowledge as a professional consultant, a young consultant seeking to build up your consulting skills, a senior member of a consulting firm eager to learn about new specialisations or the owner of a consulting business seeking to enhance your business model, get the training you need to step up your game.

There are seven courses. You can take one course, or four, or all seven, it’s up to you and what you need. Thanks to generous support of our donors, we charge a reduced participation cost for each course. Click here to find out more, or contact our local office.

 • Starting a consulting business
 • Management consulting essentials
 • Managing a consulting business
 • Marketing and selling management consulting services
 • Business diagnostics for consulting
 • Project management for consulting
 • Change management

 

Підприємства потребують Ваших ноу-хау

Ми переконані, що підприємства потребують професійних знань і досвіду — ноу-хау — для зростання та підтримки конкурентоспроможності. Ми також знаємо, що успішні консультаційні проекти можуть змінити бізнес, проте багато компаній, з якими ми працюємо, ніколи раніше не зверталися до зовнішніх консультантів. При цьому їм важко визначитися, до кого звернутися за консультацією.

Саме тут ми можемо бути корисними. Ми допомагаємо підприємствам знайти місцевих консультантів і реалізувати динамічні проекти у різних галузях. Ми супроводжуємо і направляємо хід проекту, а також покриваємо частину витрат клієнта на його реалізацію.

Робота з нами

Якщо Ви спеціалізована консалтингова компанія або надаєте широкий перелік послуг, ми шукатимемо фахівців, які допоможуть Вам у досягненні Ваших цілей.

Наші клієнти потребують високоякісних послуг. У свою чергу, ми робимо все можливе, щоб працювати з нами було просто. Ми надаватимемо Вам підтримку протягом усього проекту — від етапу діагностики до завершення, допомагаючи Вам встановити робочі стосунки з клієнтом і забезпечуючи чітко визначений обсяг кожного проекту. Досягнуті результати підтверджують нашу діяльність, 82% наших клієнтів ніколи не працювали із зовнішніми консультантами до того, як почали втілювати свій проект. На момент, коли ми проводимо оцінку проекту за рік після його завершення, майже 95% стверджують, що залучили б консультанта знову, — і майже половина з них саме так і чинять.

Робота з нами також означає, що Ви приєднаєтеся до зростаючої мережі, до якої входять понад 8,500 фахівців. Це відкриває Вам можливості для обміну ідеями та передовим досвідом у своїй сфері. Завдяки нашій допомозі понад 30,000 компаній уже реалізували свій потенціал зростання.

Професійний розвиток

Ми знаємо, як важливо постійно розширювати свої експертні знання та досвід. У нас є набір навчальних курсів, які надають основні навички, засоби та методики для ефективного і дієвого консультування, а також для успішного управління консалтинговою компанією. Ці тренінги забезпечують унікальні знання, необхідні для того, щоб пройти шлях від початку кар’єри у консалтингу до керування прибутковим бізнесом. Вони також допоможуть Вам надавати високоякісні консультаційні послуги, які будуть готові оплачувати малі та середні підприємства.

Незалежно від рівня Вашої досвідченості в програмі наших тренінгів Ви знайдете кращі методики та інструменти, які допоможуть реалізувати Ваші амбіційні плани та побудувати сталий консалтинговий бізнес. Тож, якщо Ви — експерт, який бажає застосувати свої знання як професійний консультант; починаючий консультант, який прагне розвивати свої навички; досвідчений консультант, зацікавлений в освоєнні нової спеціалізації; або власник консалтингового бізнесу, котрий прагне вдосконалити свою бізнес-модель, — пройдіть необхідне Вам навчання, щоб вийти на новий рівень!

Є шість тренінгів. Ви можете пройти один курс, чотири або всі шість — це залежить від Вашого вибору і потреб. Завдяки фінансовій підтримці наших донорів Ви сплачуєте лише частину вартості кожного тренінгу. Детальніше дізнатися про це можна, натиснувши тут, або звернувшись до місцевого офісу в Києві або у Львові.

Перелік тренінгів:

 • Початок консалтингового бізнесу
 • Основи управлінського консалтингу
 • Управління консалтинговим бізнесом
 • Маркетинг і продаж послуг консультаційних послуг
 • Бізнес-діагностика для консалтингу
 • Управління консалтинговими проектами

Funding and results

Our work in Ukraine is currently funded by the European Union, the EBRD Shareholder Special Fund, Sweden and the United States. Since starting work in Ukraine in 1996, we’ve helped over 1164 enterprises access advice, thanks to funding from the Austria, Canada, Denmark, the European Union, the EBRD Shareholder Special Fund, Finland, Germany, Greece, Italy, Japan, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, the Taiwan-EBRD Cooperation Fund, the United Kingdom and the United States.