Confirm cookie choices
Cookies are pieces of code used to track website usage and give audiences the best possible experience.
Use the buttons to confirm whether you agree with default cookie settings when using ebrd.com.
Grow your business in Türkiye

Overview

Calling all supply chain management experts

In Türkiye, the EBRD helps small and medium-sized businesses grow, succeed,  then grow again, becoming genuine catalysts for their local economies,  then their region.

We connect our clients to local consultants and international advisers  who can help transform a huge range of businesses. From the smallest  looking to grow to those going global, our expert network of doers,  thinkers and advisers help our clients to step up and start thinking  big.

We support businesses from many industries, such  as food and beverages, wholesale and retail distribution and  construction and engineering. We don’t just work in the major cities. In  fact, most of our projects are outside of Ankara and Istanbul.

Whether it’s a new website, a quality management  system, a marketing strategy or even a completely new governance  structure, we work with you to define the best project to fit your  needs. Then, we’ll support you through the whole process, using our  years of experience to make sure the project achieves the best results.   One year after every project, we return to measure the impact we made.  And the results speak for themselves.

Within a year of a project:

  • 80 per cent of our clients in Türkiye  increase their turnover – with a median increase of 28 per cent – and 70 per cent improve their productivity, as they expand their business
  • 50 per cent see significant job creation

With funding from the EU, EBRD and Republic of Türkiye, we support women-led businesses in Türkiye via Finance and Advice for Women in Business Programme. Please visit www.ebrdwomeninbusiness.com for further details.

Key documents

 

EBRD Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesi, başarılı olması ve gelişmeye devam ederek önce yerel, daha sonra da bölge ekonomilerine  gerçek anlamda katkıda bulunmaları için destekler sunmaktadır.

Müşterilerimizi bir çok farklı iş kolunda, işletmelerinde dönüşüm sağlamaya yardımcı olabilecek yerel ve uluslararası danışmanlarla bir araya getiriyoruz. Büyümek isteyen en küçük işletmeden, küresel çapta iş yapmak isteyenlere kadar her işletmeye güçlenmeleri ve büyük düşünmeye başlamaları için düşünen, uygulayan ve danışmanlık yapan uzman ağımızla destek veriyoruz.

Mühendislik, inşaat, parakende ya da toptan satış, yiyecek ve içecek gibi birçok farklı sektöre destek veriyoruz. Sadece büyük şehirlerde çalışmıyoruz; projelerimizin bir çoğu, kişi başına düşen milli gelirin ortalamanın %75 altında olduğu Türkiye'nin doğu bölgelerinde gerçekleşmektedir.

İster yeni bir websitesi olsun ister bir kalite yönetim sistemi, pazarlama stratejisi ya da tamamen yeni bir yönetim yapısı; ihtiyaçlarınıza uygun en iyi projeyi tanımlamak için sizinle birlikte çalışıyoruz. Sonra projeden en iyi sonuçları alabilmeniz için yıllara dayanan deneyimimizle tüm süreç boyunca size destek veriyoruz. Proje tamamlandıktan bir yıl sonra yarattığımız etkiyi ölçüyoruz. Ve elde edilen başarılı sonuçlar ilave söze gerek bırakmıyor.

Projenin tamamlanmasından itibaren 1 yılı içinde:

  • Türkiye'deki müşterilerimizin %80'i cirolarını ortalama %28 oranında arttırmıştır ve işletmelerinde %70 verimlilik artışı gözlenmiştir.
  • Ayrıca, işlerini büyütürken %50'i ciddi istihdam yaratmıştır.

Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti’nin finansman desteği ile Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı’nı yürütüyor ve Türkiye’de kadınlar tarafından yönetilen küçük işletmelere yardım ediyoruz.

Uygunluk Kriterleri

Desteklerden faydalanabilmek için, işletmenin aşağıdaki kriterlere uyması gerekmektedir:

  • Büyüklük: İşletmenin yıllık cirosu 50 milyon avrodan az veya toplam bilançosu 43 milyon avrodan az olmalıdır. Bunun yanısıra, çalışan sayısı 250'den az olan işletmelelerle çalışıyoruz.
  • Mülkiyet: İlgili ülkenin vatandaşları tarafından kurulmuş özel sektörde faaliyet gösteren şirketler ile çalışmaktayız.
  • Olgunluk: Çalıştığımız şirketlerin neredeyse tümü en az 2 yıldır ticari faaliyetlerine devam etmekte olan şirketlerdir.
  • Sektör: Neredeyse her sektör ve endüstriden kadın işletmeleriyle çalışıyoruz. Ancak, bankacılık veya finansman hizmetleri, askeri ürünler veya hizmetler, kumar veya tütün sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerle çalışamamaktayız.
  • Dürüstlük: Çalışmakta olduğumuz firmaların yüksek standartlarda dürüstlük ilkelerini benimsemesini beklemekteyiz.  Projenin uygulanmasına etki edebilecek, geçmişte ya da şu an devam eden yasal süreçleri/davaları olan firmalarla çalışmamaktayız.

Önemli Dökümanlar:

Funding and results

Our work in Türkiye is currently funded by the European Union, the EBRD Shareholder Special Fund and Small Business Impact Fund. Since starting work in Türkiye in 2010, we’ve helped over 855 enterprises access advice, thanks to funding from the European Union, the Czech Republic, Korea, the Republic of Türkiye and the EBRD Shareholder Special Fund and Small Business Impact Fund.

Fonlar ve Sonuçlar

Avrupa Birliği, Çek Cumhuriyeti, Kore, Türkiye Cumhuriyeti ve EBRD Özel Hissedarlar Fonu'nun sağladığı finansman sayesinde Türkiye'de çalışmaya başladığımız 2010 senesinden bu yana 855'dan fazla işletmenin danışmanlığa erişmesine destek olduk.