Confirm cookie choices
Cookies are pieces of code used to track website usage and give audiences the best possible experience.
Use the buttons to confirm whether you agree with default cookie settings when using ebrd.com.
Grow your business in Romania

Overview

In Romania, the EBRD helps small and medium-sized businesses grow, succeed, then grow again, becoming genuine catalysts for their local economies, then their region.

We connect our clients to local consultants and international advisers who can help transform a huge range of businesses. From the smallest looking to grow to those going global, our expert network of doers, thinkers and advisers help our clients to step up and start thinking big.

We support businesses from many industries, such as food and beverages, wholesale and retail distribution and construction and engineering. We don’t just work in the capital city. In fact, 66 per cent of our projects are outside Bucharest.

Whether it’s a new website, a quality management system, a marketing strategy or even a completely new governance structure, we work with you to define the best project to fit your needs. Then, we’ll support you through the whole process, using our years of experience to make sure the project achieves the best results. One year after every project, we return to measure the impact we made. And the results speak for themselves.

Within a year of a project:

  • 78 per cent of our clients in Romania increase their turnover – with a median increase of 26 per cent – and 61 per cent improve their productivity, as they expand their business
  • 63 per cent see significant job creation
Key documents

 

 

În România, BERD ajută întreprinderile mici şi mijlocii să se dezvolte, să reuşească, apoi să se dezvolte din nou, devenind adevăraţi catalizatori pentru economia locală şi regională.

Punem clienţii în legătură cu consultanţi locali şi experţi internaţionali care îi pot ajuta să transforme o varietate de afaceri. Reţeaua noastră de experţi îi ajută pe clienţii noştri să facă un pas înainte şi să înceapă să gândească la scară mare, de la cei mai mici care îşi doresc să crească, până la cei care vor să se extindă la nivel global.
 
Susţinem întreprinderi din multiple domenii de activitate, cum ar fi industria alimentară, comerţul en gros şi en detail, construcţiile şi tehnologia. Nu acţionăm doar în capitală. De fapt, 66% dintre proiectele noastre se desfăşoară în afara oraşului Bucureşti.
 
Fie că este vorba despre un nou website, un sistem de management al calităţii, o strategie de marketing sau chiar o structură de conducere complet nouă, lucrăm împreună cu dumneavoastră pentru a configura proiectul optim care să corespundă necesităţilor dumneavoastră. Apoi vă sprijinim pe parcursul întregului proces, valorificând anii de experienţă acumulaţi pentru a ne asigura că proiectul produce cele mai bune rezultate. La un an de la încheierea fiecărui proiect revenim pentru a măsura impactul pe care l-am avut. Iar rezultatele vorbesc de la sine.
 
În decurs de un an de la implementarea unui proiect:
  • 78% dintre clienţii noştri din România îşi măresc cifra de afaceri – cu o creşterea medie de 26% – iar 61% îşi măresc productivitatea, ca urmare a extinderii activităţii
  • 63% înregistrează o rată semnificativă de creare de noi locuri de muncă
Criteriile de eligibilitate
 
Pentru a fi eligibilă, o întreprindere trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
  • Dimensiune: Cifră de afaceri anuală de maximum 50 milioane de euro sau total al activului bilanţier mai mic de 43 milioane de euro. De regulă, lucrăm cu întreprinderi cu mai puţin de 250 de angajaţi.
  • Acţionariat: Lucrăm cu societăţi private deţinute de cetăţeni români.
  • Experienţă: Lucrăm aproape în exclusivitate cu societăţi aflate în activitate de peste doi ani.
  • Sector de activitate: Lucrăm cu societăţi din aproape toate sectoarele şi domeniile de activitate. NU putem lucra cu societăţi care desfăşoară activităţi militare sau în domeniul producţiei de echipament militar, din industria tutunului, din domeniul jocurilor de noroc sau al serviciilor financiare.
  • Integritate: Dorim ca societăţile cu care lucrăm să se conformeze unor standarde ridicate de integritate. Nu colaborăm cu societăţi care au fost sau sunt implicate în litigii care ar putea afecta implementarea proiectului.
Documente
 

Funding and results

Our work in Romania is currently supported by the European Investment Advisory Hub through funding from the European Union, Korea and the EBRD Shareholder Special Fund. Since starting work in Romania in 1993, we’ve helped over 922 enterprises access advice, thanks to funding from Austria, Belgium, the EBRD Shareholder Special Fund, the European Union, the European Investment Advisory Hub (“the EIAH”), with funding from the European Union, Japan, Korea, Luxembourg, the Taiwan-EBRD Cooperation Fund and the United Kingdom.

Finanţare şi rezultate

De la începutul activităţii în România, în 1993, am ajutat peste 922 de întreprinderi să acceseze servicii de consultanţă, cu ajutorul finanţării puse la dispoziţie de către Austria, Belgia, Fondul Special al Acţionarilor BERD, Uniunea Europeană, European Investment Advisory Hub cu finanţare din partea Uniunii Europene, Japonia, Coreea, Luxemburg, Fondul de Cooperare Taiwan-BERD şi Regatul Unit. Activitatea noastră în România este susţinut de către Platforma europeană de consiliere în materie de investiţii cu finanţare din partea Uniunii Europene.