Confirm cookie choices
Cookies are pieces of code used to track website usage and give audiences the best possible experience.
Use the buttons to confirm whether you agree with default cookie settings when using ebrd.com.
Grow your business in Romania

Local consultants

Businesses need your know-how

We believe that businesses need professional know-how to grow and stay competitive. We also know that while successful consultancy projects can transform businesses, many of the companies we work with have never sought outside help before and find it difficult to know where to place their trust.

That’s where we come in. We connect businesses with local consultants for dynamic projects in a range of areas of expertise, explaining the process and sharing the project cost with the client.

Working with us

Whether you are a specialised consulting company or provide a broad range of services, we are looking for experts who can help our clients achieve their goals.

Our clients demand high-quality services. In return, we make sure working with us is as simple as possible. We support you through the project process, from the diagnostic phase through to completion, helping you establish a working relationship with the client and ensuring that each project has a clearly-defined scope. Our results speak for themselves. About 82 per cent of our clients have never worked with a consultant before starting their project. By the time we carry out our project evaluation one year after the project is completed, almost 95 per cent say they would hire a consultant again – and almost half have already done so.

Working with us also means you join a growing global network of over 8,500 professionals. This gives you the opportunity to exchange ideas, and share best practices for your field. Together, we have already helped more than 30,000 companies in different countries fulfil their growth potential. 

Professional development

We know how important it is to keep broadening your expertise. We have a series of courses that shares essential skills, resources and techniques for effective and impactful consulting as well as for running a successful consulting business. The courses deliver the know-how necessary to go from embarking on a consulting career to running a profitable business and will help you deliver high quality advice that small and medium-sized businesses are ready to pay for.

Whatever your level of experience, our training courses provide best in class consulting tool kits and frameworks to help you take your ambitions forward and build a durable consulting business. So, whether you’re an expert looking to use that knowledge as a professional consultant, a young consultant seeking to build up your consulting skills, a senior member of a consulting firm eager to learn about new specialisations or the owner of a consulting business seeking to enhance your business model, get the training you need to step up your game.

There are seven courses. You can take one course, or four, or all seven, it’s up to you and what you need. Thanks to generous support of our donors, we charge a reduced participation cost for each course. Click here to find out more, or contact our local office.

 • Starting a consulting business
 • Management consulting essentials
 • Managing a consulting business
 • Marketing and selling management consulting services
 • Business diagnostics for consulting
 • Project management for consulting
 • Change management

 

Companiile au nevoie de expertiza dumneavoastră
 
Considerăm că firmele au nevoie de expertiză profesională pentru a se dezvolta şi a rămâne competitive. De asemenea, ştim că, deşi proiectele de consultanţă reuşite pot transforma companiile, multe dintre firmele cu care lucrăm nu au mai apelat niciodată la sprijin din exterior, motiv pentru care au dificultăţi în a decide în cine să aibă încredere.
 
Aici intervenim noi. Punem în legătură companiile cu consultanţi locali pentru realizarea proiectelor dinamice într-o varietate de domenii de consultanţă, explicând procesul şi preluând o parte din costurile proiectului.
 
Colaborarea cu noi
 
Fie că sunteţi o firmă de consultanţă specializată sau oferiţi o gamă largă de servicii, suntem în căutare de experţi care îi pot ajuta pe clienţii noştri să îşi îndeplinească obiectivele.
 
Clienţii noştri doresc servicii de înaltă calitate. La rândul nostru, avem grijă ca procesul de colaborare cu noi să fie cât mai simplu posibil. Vă acordăm sprijin pe tot parcursul proiectului, de la faza de diagnostic până la finalizare, ajutându-vă să stabiliţi o relaţie de lucru cu clientul şi având grijă ca fiecare proiect să aibă un obiect clar definit. Rezultatele noastre vorbesc de la sine. 82% dintre clienţii noştri nu au mai lucrat niciodată cu un consultant înainte de începerea proiectului. În momentul în care evaluăm proiectul, la un an de la finalizare, aproape 95% declară că ar angaja din nou cu un consultant, iar aproape jumătate dintre ei au făcut deja acest lucru.
 
De asemenea, colaborarea cu noi înseamnă integrarea într-o reţea de peste 8,500 de profesionişti, aflată în permanentă extindere. Acest lucru vă oferă posibilitatea de a participa la un schimb de idei şi bune practici din domeniul dumneavoastră de activitate. Împreună, am ajutat peste 30.000 de companii să îşi valorifice potenţialul de dezvoltare.
 
Dezvoltarea profesională
 
Ştim cât de important este să vă extindeţi competenţele. Avem o serie de cursuri care vă aduc abilităţile, resursele şi tehnicile esenţiale pentru oferirea de servicii de consultanţă eficace şi de impact, precum şi pentru desfăşurarea cu succes a activităţii de consultanţă. Cursurile vă transmit expertiza necesară pentru a trece de la începerea unei cariere în domeniul consultanţei la desfăşurarea unei activităţi profitabile şi vă ajută să furnizaţi servicii de consiliere de înaltă calitate, pentru care întreprinderile mici şi mijlocii sunt gata să plătească.
 
Indiferent de nivelul dumneavoastră de experienţă, cursurile noastre de pregătire oferă cele mai bune seturi de instrumente pentru a vă ajuta să vă realizaţi ambiţiile şi să construiţi o firmă de consultanţă durabilă. Aşadar, fie că sunteţi un expert care urmăreşte să utilizeze cunoştinţele respective în calitate de consultant profesionist, un tânăr consultant care doreşte să îşi dezvolte abilităţile de consultanţă, un consultant senior dornic să se specializeze în noi domenii sau managerul unei firme de consultanţă care vrea să îşi îmbunătăţească modelul de afacere, puteţi beneficia de pregătirea necesară pentru a progresa în activitatea pe care o desfăşuraţi.
 
Există şapte cursuri. Puteţi urma unul, sau patru, sau pe toate şapte - depinde de dumneavoastră şi de ceea ce vă este necesar. Datorită sprijinului generos al donatorilor noştri percepem o taxă redusă pentru participarea la cursuri. Click aici pentru a afla mai multe informaţii sau contactaţi biroul local.
 • Înfiinţarea unei firme de consultanţă
 • Elementele de bază ale afacerii în consultanţă
 • Managementul unei afaceri în consultanţă
 • Marketing şi vânzări pentru serviciile de consultanţă
 • Diagnoză de afaceri pentru consultanţi
 • Managementul proiectelor de consultanţă
 

Funding and results

Our work in Romania is currently supported by the European Investment Advisory Hub through funding from the European Union, Korea and the EBRD Shareholder Special Fund. Since starting work in Romania in 1993, we’ve helped over 922 enterprises access advice, thanks to funding from Austria, Belgium, the EBRD Shareholder Special Fund, the European Union, the European Investment Advisory Hub (“the EIAH”), with funding from the European Union, Japan, Korea, Luxembourg, the Taiwan-EBRD Cooperation Fund and the United Kingdom.