Confirm cookie choices
Cookies are pieces of code used to track website usage and give audiences the best possible experience.
Use the buttons to confirm whether you agree with default cookie settings when using ebrd.com.
Grow your business in Montenegro

Business advice

If your company could benefit from a specific type of know-how– the technical knowledge to build a website, for example, or to  introduce a quality management system that will meet ISO standards –  then we can support a range of projects. These usually involve working  with qualified local consultants and often last around four to six  months.

This advice covers specialised areas of expertise including:

 • strategy
 • marketing
 • organisation
 • operations
 • technology
 • engineering solutions
 • quality management
 • financial management
 • energy efficiency and environment

To make your businesses more competitive, our  experts draw on and apply the latest best practice and thinking in  these areas.  We know each of our 196 consultants in Montenegro  personally and they meet our rigorous standards.  We work closely with  them to deliver the highest quality advice for your business. Our aim is  to build a strong, competitive market for business advice in each  country that will thrive long after we’ve gone.

Thanks to our donors, we can share part of the costs of the advisory project with you. We currently cover the following proportion of the net cost of the project (applicable taxes are borne by the enterprise):

Size

Business advice engaging local consultants

Micro

(<10 employees and  <€2m turnover)

 50%

Small

(<50 employees and <€10m turnover)

50%

Medium

(<250 employees and <€20m turnover)

50%

Medium+

(<€50m turnover)

50%

 

Ako bi vaše preduzeće moglo da ima koristi od određene vrste znanja – na primjer tehničkog znanja za izradu vebsajta, ili znanja potrebnog za uvođenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardima – onda možemo da podržimo različite vrste projekata. Naša podrška uglavnom podrazumijeva angažovanje stručnih domaćih savjetnika a naši projekti traju od četiri do šest mjeseci.

Ovi savjeti obuhvataju niz specializovanih oblasti, a to su:

 • Strategija
 • Marketing
 • Organizacija rada
 • Operativa
 • Informacione tehnologije
 • Inženjerska rješenja
 • Upravljanje kvalitetom
 • Finansijski menadžmet
 • Energetska efikasnost i zaštita životne sredine.

Da bismo Vam pomogli da svoje poslovanje učinite konkurentnijim na tržištu, naši stručnjaci primjenjuju najsavremenije strategije i najbolja rješenja u tim oblastima. Mi lično znamo svih 196 savjetnika u Crnoj Gori i oni zadovoljavaju naše visoke standarde. Blisko sarađujemo sa njima kako bismo obezbijedili kvalitetne savjetodavne usluge za Vaše preduzeće. Naš cilj je da izgradimo snažno i konkurentno tržište za poslovno savjetovanje u svakoj državi u kojoj radimo, kako bismo obezbijedili održivi razvoj i nakon završetka našeg programa.

Mi pokrivamo dio troškova ovih projekata, u zavisnosti od veličine i lokacije Vašeg preduzeća, kao i vrste savjeta koji Vam treba.

Velicina preduzeca

Poslovni savjeti od lokalnih konsultanata

Mikro

(<10 zaposlenih i  <€2m prihoda)

 50%

Mala

(<50 zaposlenih i <€10m prihoda)

50%

Srednja

(<250/500 zaposlenih i <€20m prihoda)

50%

Srednja+

(<250/500 zaposlenih I  <€50m prihoda)

50%

 

Funding and results

Our work in Montenegro is currently funded by the European Union, the EBRD Shareholder Special Fund and Small Business Impact Fund, Luxembourg and Sweden. Since starting work in Montenegro in 2002, we’ve helped close to 808 enterprises access advice, thanks to funding from the Early Transition Countries Fund, the EBRD Shareholder Special Fund, Sweden, the Netherlands, Italy, Luxembourg and the European Union.