Confirm cookie choices
Cookies are pieces of code used to track website usage and give audiences the best possible experience.
Use the buttons to confirm whether you agree with default cookie settings when using ebrd.com.
Grow your business in Mongolia

Industry expertise

If you are looking to compete internationally or attract investment, we also have opportunities to work with an international adviser who brings more than 15 years of senior-management experience gained in the same industry. He or she shares this know-how directly with you and your management team, to help your company become fitter and develop a credible strategy for growth.

These projects involve a strategic review of every aspect of the enterprise, from sales and marketing to exports, investment, and financial and strategic planning. Our international advisers bring their own extensive experience in the industry – they know the latest processes and technologies that work. They have been in executive management roles, so they understand the challenges that that brings. But they also know the management techniques that are truly effective and how they can be adapted for each enterprise’s needs.

What’s more, our international advisers have a network of industry contacts developed over the course of a career, often providing connections that result in supplier/buyer and partner relationships and open up new markets. We have thousands of   industry experts from across the world in our database and our network grows every year.

You can reach us by phone or email, or arrange a visit to our offices to talk with one of our staff.

 

Хэрэв та олон улсын түвшинд өрсөлдөхөөр шийдсэн бол бид таныг тухайн бизнесийн салбарт 15 жил ба түүнээс дээш хугацаанд удирдах түвшинд ажиллаж байсан туршлагатай олон улсын ахлах зөвлөхтэй хамтран ажиллах боломжоор хангана. Энэхүү зөвлөх нь та болон танай менежментийн багтай өөрийн know-how буюу арга туршлагаа хуваалцах ба таны компаний өсөлт, хөгжлийг хангах найдвартай, оновчтой стратегийг боловсруулж, таны компанийг илүү хүчирхэг, тогтвортой болоход туслах юм.

Эдгээр төслүүдийн хүрээнд танай компаний үндсэн чиг үүргүүд болох борлуулалт, маркетингаас эхлээд экспорт, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон стратегийн төлөвлөлт хүртэл бизнесийн бүх үйл явцад стратегийн үнэлгээ хийнэ. Манай олон улсын зөвлөхүүд нь тухайн үйлдвэрлэл, салбартаа хуримтуулсан өргөн мэдлэг, мэргэшлийн ур чадвараа таньтай хуваалцах бөгөөд тэд хамгийн үр дүнтэй, хамгийн сүүлийн үеийн үйл явц, технологийг хэрхэн хэрэгжүүлэхийг мэднэ. Тэд өөрсдөө гүйцэтгэх удирдлагад ажиллаж байсан учраас тулгардаг бэрхшээл, асуудлыг сайн ойлгоно. Гэхдээ тэд хамгийн үр дүнтэй удирлагын арга барил болон түүнийг бизнес тус бүрийн эрэлт, хэрэгцээнд хэрхэн нийцүүлж, нэвтрүүлэхийг сайн мэднэ.

Түүнчлэн манай зөвлөхүүдийн олон жилийн ажлын туршид хуримтлагдсан салбарын танилын хүрээ нь үйлчлүүлэгч компаниудад ханган нийлүүлэгч, худалдан авагчдын бусад компани, аж ахуй нэгжтэй түншлэлийн харилцаа холбоог бий болгон холбож өгдөг ба үүний дүнд шинэ зах зээлийг ч нээх боломжтой болдог. Манай мэдээллийн санд  73 улсын 2,500 орчим салбарын зөвлөх мэргэжилтнүүд байдаг ба манай сүлжээ жил бүр шинэчлэгдэн баяжиж байдаг.

Та бидэнтэй утсаар эсвэл цахим шуудангаар холбогдох буюу манай ажилтнуудтай уулзалт товлож, ярилцах боломжтой.

Funding and results

Our work in Mongolia is currently funded by the European Union and the EBRD Shareholder Special Fund. Since starting work in Mongolia in 2001, we’ve helped over 846 enterprises access advice, thanks to funding from the European Union, Japan, Luxembourg, the Mongolia Cooperation Fund, the Taiwan-EBRD Cooperation Fund, the Early Transition Countries Fund and the EBRD Shareholder Special Fund.