Confirm cookie choices
Cookies are pieces of code used to track website usage and give audiences the best possible experience.
Use the buttons to confirm whether you agree with default cookie settings when using ebrd.com.
Grow your business in Moldova

Business advice

If your company could benefit from a specific type of know-how – the technical knowledge to build a website, for example, or to introduce a quality management system that will meet ISO standards – then we can support a range of projects. These usually involve working with qualified local consultants and often last around four to six months.

This advice covers specialised areas of expertise including:

 • strategy
 • marketing
 • organisation
 • operations
 • technology
 • engineering solutions
 • quality management
 • financial management
 • energy efficiency and environment

To make your businesses more competitive, our experts draw on and apply the latest best practice and thinking in these areas. We know each of our 305 consultants in Moldova personally and they meet our rigorous standards. We work closely with them to deliver the highest quality advice for your business. Our aim is to build a strong, competitive market for business advice in each country that will thrive long after we’ve gone.

Thanks to our donors, we can share part of the costs of the advisory project with you. We currently cover the following proportion of the net cost of the project (applicable taxes are borne by the enterprise):

Size

Business advice engaging local consultants

Micro

(<10 employees and  <€2m turnover)

50%

Small

(<50 employees and <€10m turnover)

50%

Medium

(<250 employees and <€20m turnover)

50%

Medium+

(<€50m turnover)

50%

 

Dacă intreprinderea dvs. are nevoie de expertiză specifică – cunoştinţe tehnice pentru a crea o pagină de internet, de exemplu, sau pentru a introduce un sistem de management al calităţii care întruneşte standardele ISO – atunci noi putem sprijini diverse proiecte. Acestea presupun colaborare cu consultanţi locali calificaţi şi de cele mai multe ori durează între patru şi şase luni.

Consultanţa acoperă domenii de expertiză care includ:

 • strategie
 • marketing
 • organizare
 • operațiuni
 • tehnologie
 • soluții de inginerie
 • managementul calității
 • management financiar
 • eficiență energetică și mediu.

Pentru creşterea competitivităţii întreprinderii dvs., experţii noştri caută şi aplică cele mai bune practici şi idei disponibile în domeniu. Noi îi cunoaștem personal pe fiecare din cei 305 consultanți cu care colaborăm în Moldova și care  întrunesc standardele noastre riguroase. Lucrăm în strânsă colaborare cu ei pentru a furniza cele mai bune recomandări. Ne dorim să construim o piaţă solidă, competitivă a consultanţei în afaceri în fiecare ţară, care să continue să prospere după finalizarea mandatului nostru.

Noi acoperim o parte din costurile proiectelor în dependență de mărimea companiei, locația și de tipul consultanței de care aveți nevoie. Actualmente acoperim o parte din costul net al unui proiect în următoarea proporție (taxele aferente sunt suportate de către întreprindere): 

 

Mărimea  

Consultanță în afaceri cu implicarea consultanților locali

Micro

(<10 angajați și  <€2mln cifra de afaceri)

50%

Mică

(<50 angajați și <€10mln cifra de afaceri)

50%

Medie

(<250 angajați și <€20mln cifra de afaceri)

50%

Medie+

(<€50mln cifra de afaceri)

50%

 

Если для улучшения бизнеса вашей компании требуется определенное ноу-хау, – будь то технические навыки создания сайтов или внедрение системы управления качеством, соответствующей стандартам ISO, – мы можем помочь в рамках различных проектов. Обычно такие проекты предполагают работу с квалифицированными местными консультантами и длятся приблизительно 4-6 месяцев.

Консультации предоставляются в специализированных областях знаний, таких как:

 • стратегия
 • маркетинг
 • организационная структура
 • операционная деятельность
 • технологии
 • технические решения
 • управление качеством
 • управление финансами
 • рациональное энергопользование и охрана окружающей среды.

Для повышения конкурентоспособности вашего бизнеса наши эксперты используют и применяют самые современные и передовые методики и подходы в указанных областях. Мы лично знаем каждого из 305 консультантов, с которыми мы работаем в Молдове, и уверены в том, что они  соответствуют нашим жестким критериям. Мы тесно сотрудничаем с ними для того, чтобы вашему предприятию были предоставлены высококлассные консультации. Наша цель - создать устойчивый конкурентный рынок консультаций по ведению бизнеса в странах нашего присутствия, который будет расти и после завершения нашей работы.

Мы компенсируем часть затрат на консультационный проект, размер компенсации зависит от размера и местонахождения вашего предприятия, а также вида консультационной услуги, которая вам нужна. Вы можете скачать здесь детальную информацию о размере предоставляемого гранта.

 

Размер

Бизнес-консалтинг с привлечением местных консультантов

Микро

(<10 сотрудников и  <€2 млн оборот)

50%

Малые

(<50 сотрудников и <€10 млн оборот)

50%

Средние

(<250 сотрудников и <€20 млн оборот)

50%

Средние+

(<€50 млн оборот)

50%

 

Funding and results

Our work in Moldova is currently funded by the European Union and Sweden. Since starting work in Moldova in 2005, we’ve helped 1,002 enterprises access advice, thanks to funding from the Early Transition Countries Fund, the EBRD Shareholder Special Fund, Sweden, the Netherlands and the European Union.