Confirm cookie choices
Cookies are pieces of code used to track website usage and give audiences the best possible experience.
Use the buttons to confirm whether you agree with default cookie settings when using ebrd.com.
Grow your business in Moldova

Industry expertise

If you are looking to compete internationally or attract investment, we also have opportunities to work with an international adviser who brings more than 15 years of senior-management experience gained in the same industry. He or she shares this know-how directly with you and your management team, to help your company become fitter and develop a credible strategy for growth.

These projects involve a strategic review of every aspect of the enterprise, from sales and marketing to exports, investment, and financial and strategic planning. Our international advisers bring their own extensive experience in the industry – they know the latest processes and technologies that work. They have been in executive management roles, so they understand the challenges that that brings. But they also know the management techniques that are truly effective and how they can be adapted for each enterprise’s needs.

What’s more, our international advisers have a network of industry contacts developed over the course of a career, often providing connections that result in supplier/buyer and partner relationships and open up new markets. We have thousands of   industry experts from across the world in our database and our network grows every year.

You can reach us by phone or email, or arrange a visit to our offices to talk with one of our staff.

 

Dacă intenţionaţi să fiţi competitivi la nivel internaţional, vă oferim de asemenea oportunităţi de colaborare cu experţi internaţionali care au mai bine de 15 ani de experienţă în managementul senior în acelaşi domeniu cu al dvs. Ei transmit expertiza  direct către dvs. şi echipa dvs. de management, pentru a ajuta la consolidarea companiei şi la elaborarea unei strategii viabile pentru dezvoltare.

Aceste proiecte presupun o revizuire strategică a întreprinderii, de la vânzări şi marketing la export, investiţii, planificare financiară şi strategică. Experţii noştri internaţionali contribuie cu propria experienţă vastă în domeniu – ei cunosc ultimele proceduri şi tehnologii care dau rezultate. Au deţinut funcţii la nivelul conducerii executive, astfel încât inţeleg provocările întâmpinate. Dar, totodată, ei cunosc tehnicile de management cu adevărat eficiente şi cum pot fi ele adaptate nevoilor fiecărei întreprinderi.

Mai mult, experţii noştri internaţionali au o reţea de contacte în industrie, dezvoltată de-a lungul carierei lor, de multe ori oferind conexiuni care conduc la relaţii de parteneriat cu furnizori/cumpărători şi deschid noi pieţe. În baza noastră de date avem peste 2.500 de experţi din 73 de ţări, iar reţeaua noastră creşte în fiecare an.

Ne puteți contacta prin telefon sau e-mail sau să programați o întrevedere cu unul din membrii echipei noastre.

Если вы стремитесь к конкурентоспособности на международном рынке или хотите получить внешнее финансирование, мы поможем вам привлечь зарегистрированных в нашей базе международных экспертов, имеющих более 15 лет опыта работы на руководящих должностях в вашей отрасли. Такой эксперт поделится своим ноу-хау непосредственно с руководством предприятия, чтобы помочь привести вашу компанию “в форму” и разработать надежную стратегию роста.

Наши проекты включают стратегический анализ каждого аспекта предприятия от продаж и маркетинга до экспорта, инвестиций, финансового и стратегического планирования. Наши международные эксперты привносят свой обширный отраслевой опыт - они знакомы с самыми современными процессами и технологиями, которые действительно работают. Они занимали высшие руководящие посты и понимают связанные с этим задачи. К тому же они владеют эффективными методиками управления и знают, как их можно адаптировать к потребностям каждого предприятия.

Более того, за время своей работы наши международные эксперты наработали широкие связям в отрасли и часто помогают налаживать контакты, перерастающие в отношения поставщика и покупателя или в партнерские отношения, а также открывают новые рынки. В нашей базе данных более 2500 экспертов из 73 стран, и она с каждым годом растет.

Вы можете связаться с нами по телефону или электронной почте, а также договориться о визите в наш офис для встречи с сотрудником Программы.

Funding and results

Our work in Moldova is currently funded by the European Union and Sweden. Since starting work in Moldova in 2005, we’ve helped 1,002 enterprises access advice, thanks to funding from the Early Transition Countries Fund, the EBRD Shareholder Special Fund, Sweden, the Netherlands and the European Union.

Funding and results

Our work in Moldova is currently funded by the European Union and Sweden. Since starting work in Moldova in 2005, we’ve helped 1,002 enterprises access advice, thanks to funding from the Early Transition Countries Fund, the EBRD Shareholder Special Fund, Sweden, the Netherlands and the European Union.