Confirm cookie choices
Cookies are pieces of code used to track website usage and give audiences the best possible experience.
Use the buttons to confirm whether you agree with default cookie settings when using ebrd.com.
Grow your business in Azerbaijan

Business advice

If your company could benefit from a specific type of know-how – the  technical knowledge to build a website, for example, or to introduce a  quality management system that will meet ISO standards – then we can  support a range of projects. These usually involve working with  qualified local consultants and often last around four to six months.

This advice covers specialised areas of expertise including:

 • strategy
 • marketing
 • organisation
 • operations
 • technology
 • engineering solutions
 • quality management
 • financial management
 • energy efficiency and environment

To make your businesses more competitive, our  experts draw on and apply the latest best practice and thinking in  these areas.  We know each of our 155 consultants in Azerbaijan  personally and they meet our rigorous standards.  We work closely with  them to deliver the highest quality advice for your business. Our aim is  to build a strong, competitive market for business advice in each  country that will thrive long after we’ve gone.

Thanks to our donors, we can share part of the costs of the advisory project with you. We currently cover the following proportion of the net cost of the project (applicable taxes are borne by the enterprise):

Size

Business advice engaging local consultants

Micro

(<10 employees and  <€2m turnover)

50%

Small

(<50 employees and <€10m turnover)

50%

Medium

(<250 employees and <€20m turnover)

50%

Medium+

(<€50m turnover)

25%

 
Əgər sizin şirkətiniz müəyyən bir sahə üzrə səriştədən, məsələn, veb saytın və ya İSO standartlarına cavab verən keyfiyyətin idarə olunması sisteminin yaradılması üçün texniki biliklərdən faydalanmaq istəyirsə, biz geniş çeşidli layihələrdə sizə yardım edə bilərik. Bu, adətən səriştəli yerli məsləhətçilərlə birgə işlərin aparılmasından ibarət olur ki, çox vaxt bu da dörd aydan altı aya qədər davam edir.
Bu məsləhət aşağıdakılar daxil olmaqla bir sıra təcrübə sahələrini əhatə edir:
 • strategiya
 • marketinq
 • təşkilat
 • əməliyyatlar
 • texnologiya
 • mühəndislik həlləri
 • keyfiyyətin idarə olunması
 • maliyyə idarəetməsi
 • enerjinin səmərəli istifadəsi və ətraf mühit
Biznesinizin rəqabət gücünün artırılması üçün, bizim mütəxəssislərimiz bu sahələrdə ən qabaqcıl təcrübəni və düşüncəni tətbiq edirlər. Biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 155 məsləhətçimizin hər birini şəxsən tanıyırıq və onlar bizim sərt standartlarımıza cavab verirlər. Biz onlarla sıx əməkdaşlıq etməklə, sizin biznesiniz üçün ən yüksək keyfiyyətə malik xidməti təqdim edirik. Bizim məqsədimiz fəaliyyət göstərdiyimiz ölkələrdə layihənin bitməsindən sonra uzun müddət davam gətirəcək güclü, rəqabətədavamlı biznes məsləhəti bazarı yaratmaqdan ibarətdir.
 
Biz müəssisənin həcmindən və yerindən, eləcə də sizə lazım olan məsləhətin növündən asılı olaraq, bu layihələrin xərclərinin bir hissəsini qarşılayırıq.
 
 

Ölçü

Yerli konsultantlar tərəfindən verilən biznes məsləhəti

Mikro

(<10 işçi və  <€2m dövriyyə)

50%

Kiçik

(<50 işçi və  <€10m dövriyyə)

50%

Orta

(<250 işçi və  <€20m dövriyyə)

50%

Orta+

(<€50m dövriyyə)

25%

 

Funding and results

Our work in Azerbaijan is currently funded by the EBRD Small Business Impact Fund and Sweden. Since starting work in Azerbaijan in 2003, we’ve helped over 1,102 enterprises access advice, thanks to funding from Canada, the Early Transition Countries Fund, Austria, the EBRD Shareholder Special Fund, the European Union, France, Germany, Ireland, Italy, Korea, the Netherlands, Switzerland, the Taiwan-EBRD Cooperation Fund and the United Kingdom.