Confirm cookie choices
Cookies are pieces of code used to track website usage and give audiences the best possible experience.
Use the buttons to confirm whether you agree with default cookie settings when using ebrd.com.
Grow your business in Azerbaijan

Overview

In Azerbaijan, the EBRD helps small and medium-sized businesses grow, succeed,  then grow again, becoming genuine catalysts for their local economies,  then their region.

We connect our clients to local consultants and international advisers  who can help transform a huge range of businesses. From the smallest looking to grow to those going global, our expert network of doers,  thinkers and advisers help our clients to step up and start thinking  big.

We support businesses from many industries, such  as food and beverages, wholesale and retail distribution and  construction and engineering. We don’t just work in the capital city. In  fact, 18% of our projects are outside Baku.

Whether it’s a new website, a quality management  system, a marketing strategy or even a completely new governance  structure, we work with you to define the best project to fit your  needs. Then, we’ll support you through the whole process, using our  years of experience to make sure the project achieves the best results.   One year after every project, we return to measure the impact we made.  And the results speak for themselves.

Within a year of a project:

  • 77 per cent of our clients in Azerbaijan  increase their turnover – with an average increase of 20 per cent – and 45 per cent improve their productivity, as they expand their business
  • 61 per cent see significant job creation
 

Azərbaycanda Kiçik Biznesə Dəstək komandası kiçik və orta biznesin inkişafına, məqsədlərinə çatmasına, sonra yenidən inkişaf edərək yerli və region səviyyəsində iqtisadiyyatın hərəkətverici qüvvəsinə çevrilməsinə yardım etmək üçün buradadır.

Azərbaycanda Kiçik Biznesə Dəstək komandası kiçik və orta biznesin inkişafına, məqsədlərinə çatmasına, sonra yenidən inkişaf edərək yerli və region səviyyəsində iqtisadiyyatın hərəkətverici qüvvəsinə çevrilməsinə yardım etmək üçün buradadır.
Biz öz müştərilərimizi yerli məsləhətçilərə və beynəlxalq müşavirələrə yönəldirik ki, onlar da çoxsaylı bizneslərin dəyişməsinə yardım edirlər. Bizim icraçılardan, ideya müəlliflərindən və məsləhətçilərdən ibarət mütəxəssis şəbəkəmiz inkişaf yolunda olan ən kiçik bizneslərdən qlobal miqyasda fəaliyyət göstərən şirkətlərə qədər çoxsaylı müştərilərimizə addım atmaqda və daha böyük düşünməkdə yardım edirlər.
 
Biz bir çox sahələrdən, məsələn ərzaq və içki, topdan və pərakəndə satış, tikinti və mühəndislik kimi sahələrdən olan bizneslərə yardım göstəririk. Biz təkcə yox paytaxtda fəaliyyət göstərmirik, əslində layihələrimizin 18% Bakıdan kənarda həyata keçirilir.
 
İstər yeni veb sayt, istərsə də keyfiyyətin idarə olunması sistemi, marketinq strategiyası və ya hətta tamamilə yeni idarəetmə strukturu olsun, biz sizin ehtiyaclarınıza ən uyğun olan layihəni müəyyən etmək üçün sizinlə çalışırıq. Daha sonra isə, biz illər boyunca qazandığımız təcrübədən istifadə edərək bütün proses ərzində sizə yardım edirik. Hər layihədən bir il sonra biz nail olduğumuz effekti dəyərləndiririk. Nəticələr isə, hər şeyi deyir.
 
Layihənin bir ili ərzində:
  • Azərbaycanda müştərilərimizin 77%-i öz bizneslərini genişləndirməklə dövriyyələrini (orta artım 20% olmaqla), 45%-i isə, məhsuldarlığı artırırlar
  • Müştərilərin 61%-i yerlərinin əhəmiyyətli dərəcədə artdığının şahidi olurlar
Uyğunluq meyarları
 
Aşağıdakı meyarlara cavab verən müəssisələr uyğun sayılırlar:
  • Müəssisənin ölçüsü: İllik dövriyyəsi 50 milyon Avroya qədər, balansı 43 milyon Avrodan aşağı olan müəssisələr. Adətən, biz işçilərinin sayı 250-dən az olan müəssisələrlə işəyirik.
  • Sahiblik: Biz yerli vətəndaşlara məxsus özəl bizneslərlə işləyirik.
  • Yetkinlik: Bizim fəaliyyətlərimizin demək olar ki, hamısı iki ildən artıq fəaliyyət təcrübəsinə malik şirkətlərlədir.
  • Sektor: Biz hər bir sektordan və sahədən olan bizneslərlə işləyirik. Biz hərbi fəaliyyətlər və ya istehsal, tütün, azartlı oyunlar və ya maliyyə xidmətləri ilə məşğul olan müəssisələrlə işləyə BİLMƏRİK.
  • Düzgünlük: Biz əməkdaşlıq etdiyimiz şirkətlərin yüksək standartlara əməl etmələrini istəyirik. Biz layihələrin icrasına təsir göstərə biləcək keçmiş və cari hüquqi proseslərə cəlb edilmiş  bizneslərlə işləyə bilmərik.
 

Funding and results

Our work in Azerbaijan is currently funded by the EBRD Small Business Impact Fund and Sweden. Since starting work in Azerbaijan in 2003, we’ve helped over 1,102 enterprises access advice, thanks to funding from Canada, the Early Transition Countries Fund, Austria, the EBRD Shareholder Special Fund, the European Union, France, Germany, Ireland, Italy, Korea, the Netherlands, Sweden, Switzerland, the Taiwan-EBRD Cooperation Fund and the United Kingdom.

Maliyyələşmə və nəticələr

Azərbaycanda 2003-cü ildə fəaliyyətə başladıqdan indiyə qədər biz Kanada, Keçid Dövründə olan Ölkələr Fondu, Avstriya, AYİB Səhmdarlar Fondu, Avropa İttifaqı, Fransa, Almaniya, Irlandiya, Italiya, Koreya, Niderland, İsveçrə, Tayvan-AYİB Əməkdaşlıq FonduBirləşmiş Krallıq kimi ölkə və təşkilatların maliyyə dəstəyi ilə 1,102-dən çox müəssisənin məsləhət xidmətlərindən faydalanmasına yardım etmişik. Bizim Azərbaycandakı fəaliyyətlərimiz hazırda EU4Business təşəbbüsü çərçivəsində  Avropa Birliyi, Keçid Dövründə olan Ölkələr Fondu Tayvan-AYİB Əməkdaşlıq Fondu və İsveç höküməti  tərəfindən maliyyələşdirilir.