Confirm cookie choices
Cookies are pieces of code used to track website usage and give audiences the best possible experience.
Use the buttons to confirm whether you agree with default cookie settings when using ebrd.com.
Grow your business in Bosnia and Herzegovina

Overview

In Bosnia and Herzegovina, the EBRD helps small and medium-sized businesses grow, succeed,  then grow again, becoming genuine catalysts for their local economies,  then their region.

We connect our clients to local consultants and international advisers  who can help transform a huge range of businesses. From the smallest  looking to grow to those going global, our expert network of doers,  thinkers and advisers help our clients to step up and start thinking  big.

We support businesses from many industries, such  as food and beverages, wholesale and retail distribution and  construction and engineering. We don’t just work in the capital. In  fact, more than 72 per cent of our projects are outside major cities.

Whether it’s a new website, a quality management  system, a marketing strategy or even a completely new governance  structure, we work with you to define the best project to fit your  needs. Then, we’ll support you through the whole process, using our  years of experience to make sure the project achieves the best results.   One year after every project, we return to measure the impact we made.  And the results speak for themselves.

Within a year of a project:

  • 82 per cent of our clients in Bosnia and  Herzegovina increase their turnover – with an average increase of 25 per cent – and 56 per cent improve their productivity, as they expand their business
  • 75 per cent see significant job creation

 

U Bosni i Hercegovini, tim podrške pomaže malim i srednjim preduzećima da se razviju, uspiju, zatim se ponovno razviju, postanu jedinstveni katalizatori svojih lokalnih ekonomija, a zatim svojih regija.

Spajamo svoje klijente sa lokalnim konsultantima i međunarodnim savjetnicima koji mogu pomoći u transformaciji raznih vrsta poslovanja. Od onih koja izgledaju najmanja do onih koji nastoje poslovati globalno, naša mreža stručnjaka izvršioca, mislilaca i savjetnika pomaže našim klijentima da iskorače i počnu razmišljati naveliko.

Podržavamo preduzeća iz raznih industrija, kao što su prehrambena industrija, distribucija i veleprodaja, građevinarstvo i inžinjering. Nismo samo prisutni u glavnom gradu. Štaviše, više od 72% naših projekata odvija se van većih gradova.

Bilo da je rijec o web stranici, upravljanju kvalitetom, marketinška strategija ili čak potpuno nova struktura upravljanja, radimo s vama na definisanju projekta koji najbolje odgovara vašim potrebama. Zatim ćemo vas podržati kroz cijeli proces, koristeći naše godine iskustva kako bi smo se uvjerili da projekat postiže najbolje rezultate. Godinu dana po završetku svakog projekta, vraćamo se da izmjerimo ono što je on postigao. A rezultati govore sami za sebe.

U godini dana po završetku projekta:

  • 82% naših klijenata poveća svoj promet – u prosjeku za 25%, a 56% njih poveća produktivnost uz proširenje aktivnosti
  • 75% njih osigura nova radna mjesta

Kriteriji:

Da bi apliciralo za podršku, preduzeće treba da zadovoljava slijedeće kriterije:

  • Veličina: do 50 miliona EUR godišnjeg prihoda ili sa ukupnom vrijednosti bilansa stanja manjom od 43 miliona EUR. Radimo sa preduzećima koja imaju manje od 250 zaposlenih.
  • Vlasništvo: radimo sa privatnim preduzećima u lokalnom vlasništvu
  • Godine postojanja: Većina naših klijenata je u postojanju duže od dvije godine.
  • Industrija: radimo sa preduzećima u skoro svim sektorima. Izuzetak su preduzeća koja su aktivna u vojnoj industriji, duhanskoj industriji, kocki ili finansijskim uslugama.
  • Integritet: Od preduzeća sa kojima sarađujemo očekujemo visok nivo integriteta. Ne sarađujemo sa preduzećima protiv kojih se vode pravni procesi koji bi mogli imati uticaj na implementaciju projekta.

Ključni dokumenti:

Funding and results

Our work in Bosnia and Herzegovina is currently funded by the European Union, ItalyLuxembourg, Sweden and the EBRD Small Business Impact and Shareholder special Fund.  Since starting work in Bosnia and Herzegovina in 1997, we’ve helped almost 1188 enterprises access advice, thanks to funding from the European Union, Norway, Portugal, the United Kingdom, the Central European Initiative, the Balkan Region Special Fund, Italy, the Netherlands, the EBRD Shareholder Special Fund, Japan, Luxembourg, Sweden and the TaiwanBusiness- EBRD Technical Cooperation Fund.

 

Finansiranje i rezultati

Od početka aktivnosti u Bosni I Hercegovini u 1997. godini, pomogli smo preko 903 preduzeća pri pristupu savjetovanju, zahvaljujući finansiranju Evropske Unije, Norveške, Portugala, Velike Britanije, Centralne Evropske Inicijative, Posebnog fonda balkanskog podneblja, Holandije, Posebnog fonda dioničara EBRD-a, Japana, Luksemburga, Švedska te Tajvanskog i EBRD posebnog fonda. Naš rad u Bosni i Hercegovini trenutno finansira Evropska Unija, Luksemburg, i Švedska.