EBRD

BPB pridružen EBRD-ovom programu zelene energije

By Axel  Reiserer

Share this page:

English Translation

përkthim albanian

Kreditna linija od 1 milion evra potpisana tokom posete predsednika EBRD

BPB je pristupio programu finansiranja energetske efikasnosti o strane Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Prema tekstu sporazuma koji su danas u Prištini potpisali predsednik EBRD Ser Suma Čakrabarti i Arton Celina, generalni direktor BPB, Banka BPB će uzeti kreditnu liniju od EBRD u vrednosti od 1 miliona evra za kreditiranje malih i srednjih preduzeća (MSP) i pojedinačnih domaćinstava u svrhu ulaganja u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Kreditna linija je izdata u sklopu EBRD-ovih projekata energetske održivosti na Kosovu.

Predsednik EBRD Čakrabarti rekao je: „Ulaganja u zelenu energiju su veoma važna za EBRD, koji je kao jedan od svojih strateških prioriteta utvrdio borbu protiv globalnih klimatskih promena, i koji je lider među multilateralnim institucijama u smislu angažovanja privatnih banaka na finansiranju obnovljivih izvora energije. Veoma sam zadovoljan što od danas imamo još jednog novog partnera, a to je BPB Banka“.

Arton Celina, generalni direktor BPB, rekao je sledeće: „Partnerstvo „Finansiranjem do energetske efikasnosti“ koje danas potpisujemo sa EBRD, je primer načina na koji treba da pristupimo razvoju (ekonomskom) i otvaranju novih mogućnosti za naše klijente koji u svom fokusu imaju uštedu energije, što se smatra jednom od glavnih tema u globalnim diskusijama. Zbog toga, čast mi je da danas potpišem ovaj sporazum. Banka BPB je opredeljena da svojim klijentima stavi na raspolaganje takve usluge i proizvode koji su najbolji na lokalnom finansijskom tržištu i verujemo da je program EBRD-a o održivoj energiji, KOSEP, pravi program u pravo vreme za ulaganje u energetsku efikasnost.“

Banka BPB je jedna od dve banke na Kosovu u većinskom vlasništvu domaćih investitora. EBRD, koji takođe poseduje 10 procenata ove banke od 2011. godine, već je ranije sarađivao sa Bankom BPB, uključujući dokumentarno poslovanje i kreditiranje malih preduzeća. EBRD nam je dao još i tehničku pomoć za izgradnju kapaciteta, naročito u oblastima korporativnog rukovođenja, upravljanja rizicima i unutrašnje kontrole, što je bio projekat finansiran iz EBRD-ovog Fonda za Zapadni Balkan, uz podršku međunarodnih donatora.

EBRD-ov okvir za energetski održive projekte na Kosovu pokrenut 2013. godine bio je prvi program namenjen finansiranju energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije manjih razmera namenjen za MSP i pojedince na Kosovu.

Šefica EBRD na Kosovu, gospođa Elena Petrovska, rekla je: „Kosovo veoma intenzivno troši energiju, a da nema dovoljno pristupa energiji. Mi smo uvideli veliki potencijal za unapređenje energetske efikasnosti u zemlji; ali da bi se to ostvarilo, lokalne banke treba da počnu da shvataju mogućnosti koje nude projekti održive energije i da obezbede dugoročno finansiranje. Dakle, mi smo veoma zadovoljni Bankom BPB - koja ima bogato iskustvo u kreditiranju MSP i porodičnih domaćinstava – a sada se pridružila ovom važnom programu, koji je do sada dao na raspolaganje 11 miliona evra korisnicima kredita“.

Potpisivanjem ovog sporazuma, ulaganja EBRD na Kosovu dosegla su iznos od 204 miliona evra u 50 projekata.

Promovisanje zelene energije u cilju borbe protiv globalnih klimatskih promena jedan je od tri glavna prioriteta EBRD zasnovana na srednjoročnoj strategiji Banke, koja je postavila za cilj podsticanje ponovnog ekonomskog rasta u zemljama u kojima posluje, povećanje regionalne integracije, i rešavanje regionalnih i globalnih izazova.

Share this page: