EBRD supports Turkey’s largest steelmaker Erdemir Group in best use of resources

EBRD Türkiye’nin en büyük demir-çelik üreticisi Erdemir’i verimli kaynak kullanımı için destekliyor

By Olga Rosca
@olgarosca

EBRD supports Turkey’s largest steelmaker Erdemir Group in best use of resources

English translation

Banka enerji tüketiminin en yoğun olduğu endüstrilerden birinde yüksek enerji verimliliğini teşvik etmektedir

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye’nin en büyük çelik üreticisi Erdemir Grubu Şirketlerinden Erdemir ve İsdemir’e 75 milyon Euro kredi sağlayarak Türkiye'de enerji tüketiminin yoğun olduğu demir-çelik sektöründe verimliliği arttırmayı teşvik etmektedir.

EBRD kredisi, Erdemir’in İskenderun ve Ereğli’de bulunan iki tesisinde üretim süreçlerinde kaynakların en etkin kullanımına yardımcı olacak kapsamlı bir yatırım programını finanse edecektir. Demir-çelik sektörü yüksek enerji kullanan sektörlerin başında gelmektedir. Ancak ileri teknolojiye dayalı teçhizatların kullanımı ile üretim süreçlerinde yüksek miktarlarda enerji tasarrufu elde edilebilmektedir.

Erdemir ve İsdemir fabrikaları, son model teknolojiye sahip olan yüksek fırınlardaki tepe basıncı genleşme türbinlerine yatırım yapacak. Bu türbinler, yüksek fırınlarda toplanan yüksek basınçlı gazları kullanıp elektrik üretimi gerçekleştirirler.

Erdemir ve İsdemir en iyi uygulamaları benimseyerek, üretim süreçleri sonunda açığa çıkan demir-çelik gazlarının ve atık ısının tamamını yeniden kullanmayı amaçlamaktadır. Bu işletmeler ayrıca enerji yönetimi sistemlerini geliştirmeyi ve endüstriyel atıklardan değerli yan ürünleri çıkarmayı planlamaktadır.

Erdemir Grubu hâlihazırda bölgede yer alan en verimli demir-çelik üreticilerinden biri konumundadır ve EBRD’nin finanse edeceği enerji verimliliği yatırım programıyla beraber Grubun enerji ihtiyacı daha da azalacaktır. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Erdemir Grubu’nun elektrik tüketimi ülkenin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %1,5’lik payını oluşturmaktadır.

EBRD Türkiye Direktörü Jean-Patrick Marquet yatırım hakkındaki düşüncelerini şöyle yorumladı: "Türkiye demir-çelik piyasasında lider bir oyuncu olan Erdemir Grubu, toplam piyasa hacminin dörtte birini üretmektedir. Grup örnek bir liderlik sergileyerek Türkiye’de bir enerji verimliliği devrimi başlatma ve ülkedeki demir-çelik endüstrisini değiştirme yeteneğine sahiptir. Ülkedeki demir-çelik sektörünün, küresel rekabet gücünü artırmak ve daha iyi bir çevre dostu olabilmesi için daha verimli sanayi süreçlerine ihtiyacı var. EBRD hâlihazırda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile beraber Ulusal Enerji Verimliliği Aksiyon Planı’nı oluşturmak için beraber çalışmaktadır ve EBRD, demir-çelik sektöründe enerji verimliliği politikalarının geliştirilmesi üzerine yaptığı çalışmada Erdemir Grubu ile beraber hareket etmekten özellikle memnuniyet duymaktadır. "

Erdemir Grubu CFO’su Bülent Beydüz ise şu ifadelere yer verdi: "Bizim en temel ilkemiz, verimli, güvenli, çevreye duyarlı ve kaynakları akıllıca kullanan yüksek kaliteye dayalı bir üretim süreci sağlamaktır. EBRD finansmanı ile beraber Şirketimiz sürdürülebilirlik ve düşük çevresel ayak izi amaçları doğrultusunda attığı niteliksel adımlara bir yenisini eklemektedir."

1960 yılında kurulan Erdemir Grubu yılda 9,1 milyon ton sıvı çelik üretim kapasitesine sahiptir. Grubun Ereğli fabrikası, yassı çelik üretimi (sıcak haddelenmiş rulo, soğuk haddelenmiş rulo, sıcak daldırma galvanizli rulo, sıcak haddelenmiş levha ve ince levha) üretimine odaklanırken, Grubun İskenderun fabrikası ise hem yassı çelik (sıcak haddelenmiş rulo) hem de uzun çelik (kütük ve kangal) üretmektedir.

Türkiye'nin ham çelik üretiminin yaklaşık dörtte birini oluşturan Grup, çevresel ayak izini en aza indirmeye, ürünlerinin akıllı tasarıma sahip ve daha uzun ömürlü olmasını sağlamaya ve endüstriyel atıkların üretime geri dönüşümünü desteklemeye kararlıdır.

Erdemir Grubu gibi sanayi şirketlerine finansman sağlayarak bu şirketlerin en iyi kaynak verimliliği teknolojilerini benimsemelerine yardımcı olmak, EBRD’nin Yeşil Ekonomiye Geçiş yaklaşımının bir parçasıdır. Bu yaklaşım ile beraber EBRD, sürdürülebilir kaynaklar alanında finansman hacmini önümüzdeki beş yıl içinde 18milyar Euro düzeyine çıkarmayı amaçlamaktadır. 

EBRD, 2009 yılında Türkiye'de yatırım yapmaya başladı ve halen İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te yer alan ofisleriyle faaliyet göstermektedir. Banka bugüne kadar, altyapı, enerji, tarım, sanayi ve finans sektörlerinde 180 farklı projeyle Türkiye'de 7 milyar Euro’yu aşan yatırım gerçekleştirmiştir. Bu projelerin yaklaşık yarısı enerji ve kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik amaçlı projelerde kullanılmıştır.

2015 yılında Türkiye, 1,9 milyar Euro üzerinde yatırım ile EBRD’nin en fazla finansman sağladığı ülke olmuştur.