ΕΤΑΑ

Η EBRD στηρίζει το διεθνές εμπόριο στην Ελλάδα μέσω της Εθνικής Τράπεζας

By Axel  Reiserer

Share this page:

αγγλική μετάφραση

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) στηρίζει την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου με την υπογραφή Σύμβασης με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την ενεργοποίηση  του Προγράμματος παροχής εγγυοδοσίας της EBRD για το διασυνοριακό εμπόριο (Trade Facilitation Program -  «TFP»).

Η εν λόγω διευκόλυνση θα συμβάλλει στην προσπάθεια της Εθνικής Τράπεζας να ενισχύσει τις δραστηριότητές της στον τομέα της χρηματοδότησης του διασυνοριακού  εμπορίου («trade finance»), παρά τις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν στην χρηματοπιστωτική αγορά, καθώς και να επιβεβαιώσει τη θέση της ως προτιμώμενου εμπορικού εταίρου, στηρίζοντας τις εμπορικές δραστηριότητες των εξαγωγέων, εισαγωγέων και διανομέων εισαγόμενων αγαθών στην Ελλάδα.

Η Εθνική Τράπεζα είναι η αρχαιότερη και μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα. Τον Νοέμβριο του 2015, η EBRD απέκτησε μειοψηφικό μετοχικό μερίδιο κατά την ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών με στόχο να ενισχυθεί η κεφαλαιακή βάση τους και να διευκολυνθεί η διαδικασία επιστροφής τους στον ιδιωτικό τομέα.

Σήμερα, ο πρόεδρος της EBRD, κ. Σούμα Τσακραμπάρτι (Suma Chakrabarti), υπέγραψε τη σύμβαση του προγράμματος «TFP» με την Εθνική Τράπεζα κατά την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα και δήλωσε ότι: «Η στήριξη του τομέα του trade finance στην Ελλάδα είναι καίριας σημασίας για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να εντάξουμε την Εθνική Τράπεζα στο πρόγραμμά μας για τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών και να ισχυροποιήσουμε τη συνεργασία μας με την ΕΤΕ και στον τομέα του  διασυνοριακού εμπορίου. Το πρόγραμμα θα συνδράμει την Εθνική Τράπεζα στην προσπάθειά της να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της για trade finance με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και να επεκτείνoυν περαιτέρω τις δραστηριότητές τους , οι οποίες αναμένεται να ωφελήσουν την οικονομία συνολικά.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης δήλωσε ότι: «Η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα με το χαμηλότερο δείκτη δανείων προς καταθέσεις, συνεχίζει τη χρηματοδότηση της οικονομίας αναπτύσσοντας νέα εργαλεία και συνεργασίες με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Η Εθνική Τράπεζα ευχαριστεί την EBRD, που εμπιστεύτηκε την Εθνική σαν την πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα, με την οποία πραγματοποιεί μια τέτοιου είδους στρατηγική συνεργασία, ενώ είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε την τεχνογνωσία μας και τη μακρά παράδοσή μας στο trade finance για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος.  Η συγκεκριμένη δράση θα στηρίξει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό σε καιρούς, όπου η οικονομία χρειάζεται στήριξη να βρίσκουμε νέους τρόπους να ενισχύουμε εξωστρεφείς επιχειρήσεις νέας νοοτροπίας, με σωστή ανάληψη και ευθυγράμμιση κινδύνου μεταξύ τραπεζών και πελατών.»

Το πρόγραμμα ΔΕΣ της EBRD, το οποίο ξεκίνησε το 1999, έχει ως στόχο την προώθηση του διεθνούς εμπορίου από, προς και μεταξύ των χωρών στις οποίες επενδύει η EBRD. Με το πρόγραμμα αυτό η EBRD παρέχει εγγυήσεις σε διεθνείς βεβαιούσες τράπεζες και βραχυπρόθεσμα δάνεια σε επιλεγμένες τράπεζες και εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων για να χρηματοδοτήσουν εξαγωγείς, εισαγωγείς και διανομείς. Σήμερα, το πρόγραμμα «TFP» περιλαμβάνει πάνω από 120 τράπεζες εταίρους σε 25 χώρες στις οποίες διατηρεί επενδύσεις η EBRD, με τα χρηματοδοτικά όρια να υπερβαίνουν συνολικά το 1,5 δισ. ευρώ, και περισσότερες από 800 βεβαιούσες τράπεζες παγκοσμίως.

Η EBRD ξεκίνησε τις επενδύσεις της στην Ελλάδα το 2015 σε προσωρινή βάση με σκοπό να στηρίξει την προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας από την τρέχουσα οικονομική κρίση. Στόχος της EBRD είναι να ενθαρρύνει τις ξένες και τις εγχώριες επενδύσεις, να ισχυροποιήσει τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα και να εμβαθύνει την περιφερειακή ολοκλήρωση. Η διευκόλυνση των εμπορικών συνεργασιών συνιστά σημαντική συμβολή στην ενίσχυση της θέσης των ελληνικών τραπεζών και επιχειρήσεων στη διεθνή οικονομία.

Share this page: