EBRD

EBRD dodelila 5 miliona evra NLB Banci Priština za podršku regionalne trgovine

By Axel  Reiserer


English Translation

përkthim albanian

Prva saradnja između EBRD-a i kosovskog člana NLB Grupe

EBRD otpočinje saradnju sa novom partnerskom bankom na Kosovu, NLB Bankom Priština, zajmom od 5 miliona evra iz EBRD-ovog Programa za olakšanje trgovine (TFP). NLB Banka Priština će iskoristiti program za pomoć malim i preduzećima srednje veličine (MSP) u prekograničnoj trgovini. Ovo je prva saradnja EBRD-a sa NLB Bankom Priština.  

Projekat je potpisan tokom posete direktora EBRD-a, sera Suma Chakrabartija, Prištini. Predsednik je rekao: „Prekogranična integracija privrede je jedan od strateških prioriteta EBRD-a, dok je prekogranična trgovina od posebnog značaja za Kosovo i region Zapadnog Balkana. Drago mi je što otpočinjemo saradnju sa NLB Bankom Priština, usredsređujući se na ovaj cilj“. 

G. Albert Lumezi, predsednik Upravnog odbora, potpisao je projekat u ime NLB Banke Priština. Tom prilikom je rekao: „Sporazumom TFP, banka će biti u odličnoj prilici da sarađuje sa više korespondentnih banaka, što će našim klijentima omogućiti sticanje ekspertize na novim tržištima i izgradnju odnosa sa svojim homolozima širom sveta“.

NLB Banka Priština (NLB BP) je ogranak NLB Slovenija, koja već sarađuje sa EBRD-om u regionu preko niza svojih banaka u NLB Grupi. NLB BP je treća najveća banka na Kosovu po aktivi, koja deluje širom zemlje preko 9 regionalnih ekspozitura i 37 filijala. Banka opslužuje različitu bazu klijenata od velikih korporativnih i MSP-a do privatnih klijenata.

Mreža EBRD TFP se sastoji od više od 800 banka za potvrđivanje i 100 banaka za izdavanja u više od 20 zemalja u kojima deluje EBRD. U zemljama sa bankarskim sistemom u razvoju, ovakva partnerstva između lokalnih i stranih banaka omogućavaju kompanijama u obavljanju odlučujućih radnji, kao što je uvoz opreme za proizvodnju.

Pored kreditne linije od 5 miliona evra za finansiranje trgovine, EBRD-ov Program za olakšanje trgovine će NLB BP ponuditi tehničku pomoć i naprednu obuku.

Sa ovim projektom, EBRD je uložio 203 miliona evra u 49 projekata na Kosovu. Jačanje regionalne integracije je jedan od tri ključna prioriteta EBRD-a prema srednjoročnoj strategiji Banke, koja ima za cilj ponovni podsticaj rasta u zemljama operacija, promovisanje regionalne integracije i odgovor na globalne i regionalne izazove. Poboljšana povezanost i regionalna integracija će biti imenovane kao jedan od ključnih strateških prioriteta u novoj strategiji EBRD-a za Kosovo.