Podrška EBRD-a i EU za lokalnu pivovaru u Bosni i Hercegovini

Podrška EBRD-a i EU za lokalnu pivovaru u Bosni i Hercegovini

By Volker Ahlemeyer


in english

Proizvodnja piva ima dugu tradiciju u Bosni i Hercegovovini. Ovo piće je među najpopularnijim kod stanovnika BiH,  posebno u toku ljeta kada potražnja može porasti za vrtoglavih 300 posto.

Ove godine prodaja je bila još veća nego obično, vjerojatno zbog svjetskog prvenstva u fudbalu, objašnjava g. Edin Ibrahimpašić, direktor Bihaćke pivovare.

“Ponosni smo što smo jedna od nekoliko nezavisnih pivovara u Bosni i Hercegovini,” rekao je g. Ibrahimpašić. “Naš najpopularniji proizvod je naš brend Preminger: ukupno prodamo preko 8.600.000 litara godišnje.”

“Također nudimo ledeni čaj, sokove sa komadićima voća, aromatiziranu vodu, izvorsku vodu u bocama, i druga pića. Ukratko, proizvodimo sva osvježavajuća pića potrebna za tople ljetne dane ili trenutak žeđi u bilo koje vrijeme tokom godine.”

Izgradnja konkurentnog poslovanja

EBRD je podržao pivovaru kreditom od 1 milion eura preko lokalne parterske banke,  Sparkasse Bank Sarajevo. Ovo je kompaniji pomoglo da nabavi novu proizvodnu liniju za punjenje piva i drugu opremu, i time joj omogućilo da poboljša proizvodnju i pakiranje piva.

“Za lokalnu pivovaru kao što smo mi od izuzetnog je značaja da imamo visoko kvalitetan proizvod – upravo to je razlog zbog kojeg naši kupci biraju naša pića,” kaže g Ibrahimpašić. “Dodatna ulaganja su dalje unaprijedila našu poziciju na tržištu, jer su povećala sigurnost i kvalitet naših proizvoda, zdravlje i zaštitu na radu a izbjegli smo nepotrebni otpad i s tim povezane troškove.”

Sva pića ispunjavaju potrebne EU standarde za izvoz. Iako se proizvodi za sada distribuiraju samo lokalno, ispunjavanje EU standarda daje pivovari mogućnost širenja na druga tržišta u budućnosti.

Evropska unija (EU) je dala sredstva za projekt, kojim se osiguralo da bude izabrana najadekvatnija oprema i da se instaliranje te opreme kasnije verificira. Također su uključeni poticaji za preduzeća koja učestvuju u projektu, da pomognu u stvaranju tržišta za slične investicije u budućnosti.

“Jedan od naših ključnih ciljeva u Bosni i Hercegovini je podrška razvoju malih i srednjih preduzeća, koja su ključni pokretač razvoja lokalne ekonomije,” rekao je Ian Brown, direktor EBRD ureda u Sarajevu. “Naša ulaganja pomažu preduzećima da povećaju konkurentnost kako na lokalnom tržištu tako i kod izvoza njihove robe i usluga.”

Andrea Vera, Šef operacija za ekonomski razvoj, trgovinu, infrastrukturu i prirodne resurse u Delegaciji EU u Bosni i Hercegovini, potcrtao je potrebu da Bosna i Hercegovina poboljša svoju poslovnu klimu i stvori mogućnosti za ekonomski oporavak.

“Ovaj program je dio kontinuiranih napora EU da pomogne Bosni i Hercegovini u rješavanju prepreka koje ometaju razvoj malih i srednjih preduzeća, koja su okosnica privrede. Tokom proteklih 15 godina EU je obezbijedila oko 70 miliona eura za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća u zemlji. Uz našu tehničku pomoć i grant sredstva, mala i srednja preduzeća su dobila opipljivu podršku za rast u konkurentnim sektorima kao što su turizam, poljoprivreda i prerada hrane, drvna i metalska industrija,” dodao je.

Pivovara u Bihaću je jedna od nekoliko desetina kompanija koje su imale koristi od podrške EBRD-a i EU za investicije u novu opremu i procese i usklađivanje sa EU standardima. Ovakva podrška je pružena širokom spektru korisnika, od proizvođača stakla do drvoprerađivača i poljoprovrednih proizvođača.

Stvaranje novih radnih mjesta

U slučaju Bihaćke pivovare, EBRD i EU su dugoročni partneri u njenom razvoju. Pivovara je također prije nekoliko godina koristila sredstva kreditne linije za ulaganje u različite mjere energijske efikasnosti, uključujući zamjenu starog kotla i kupovinu druge opreme za uštedu energije.

“Naša pivovara raste od samog početka svog rada i sada zapošljava preko 100 radnika,”rekao je g Ibrahimpašić. “Naša kontinuirana ulaganja su pomogla da postanemo “zelenije“ i veoma konkurentno preduzeće koje svojim kupcima nudi odlične proizvode.”