EBRD, AB ve Türkiye Cumhuriyeti’nden Kadın Girişimcilere 300 Milyon Euro Destek

EBRD, AB ve Türkiye Cumhuriyeti’nden Kadın Girişimcilere 300 Milyon Euro Destek

By Olga Rosca
@olgarosca

Share this page:

Nurten Gümüşsoy, a traditional bread baker in Kızılcahamam, Central Anatolia, grew her business with an EBRD loan which she received via İşbank.

in english

15.000’den fazla kadına işletmelerini büyütmede yardım edildi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti desteği ile tüm Türkiye’de 15.000’den fazla Kadın girişimciye işletmelerini büyütme konusunda yardım edildi.

Türkiye’deki 14.400 kadın işletmesi,  anahtar rol oynayan yerel bankalar aracığıyla uygun kredi imkanlarından faydalandılar. Ayrıca, 340 kadın işletmesi yerel ve uluslararası uzmanlardan danışmanlık hizmeti aldı. 1000 kadın girişimci yönetim becerilerini geliştirme eğitimi alıp mentorluk imkanlarından faydalandı.

EBRD, IŞKUR, AB Türkiye Delegasyonu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın katkıları ile yürütülmekte olan, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın sözleşme makamı olduğu Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği programının olumlu etkileri bugün Ankara’da yapılan etkinlikte ele alındı.

Bu bir günlük program kadın girişimciliğini aktif bir şekilde destekleyen kamu kurumlarını, finans sektörünü, is dünyası temsilcilerini ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirdi.

EBRD, Kadın girişimciliği desteklemek adına kadınlar tarafından yönetilen şirketlere kredi olarak kullandırılmak üzere 2014 yılında büyük bir taahhüde girerek yerel bankalara 300 milyon Euro fon sağladı.

Erkeklerin iş gücüne katılım oranı (%70) ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı sadece %30. Kendi işlerini kuran kadınlar uygun finansmana erişimde zorluklar yaşamaktadırlar. Kadın işletmeleri finansmana erişim zorluklarını finans kurumları yerine arkadaşlarından ya da ailelerinden borçlanarak aşmaya çalışmaktadır.

Kadın işletmelerine finansman desteği sağlayabilmek adına EBRD; Garanti Bankası, QNB Finansbank, TEB, İş Bankası ve Vakıfbank ile iş birliği yaptı. Bankaların şube ağları aracığıyla, ortalama 15.000 Euro kredi 14.400 şirkete 81 ilin 79 unda verildi. Bu güne kadar krediden faydalanan işletmelerin üçte ikisi İstanbul, Ankara ve İzmir metropollerinin dışındaki illerde yerleşikti.

AB (IPA- Insan Kaynaklarını Geliştirilmesi Bileşeni)  ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı 38 milyon Euro fon program kapsamındaki bankalara aktarılarak, kadın işletmelerine daha iyi imkanlar sağlanabilmesi amaçlamıştır. Özellikle, bu fon kapsamında geliştirilen ‘30 Milyon Euro tutarındaki kredi risk garantisi’ aracı ile kredi riski azaltılıp, krediler daha uygun hale getirilmiştir.

AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan fon ile 340 kadın firmasına 42 ilde yerel danışmanlık, koçluk ve uluslararası danışmanlık hizmeti verildi. Bu danışmanlık hizmetleri ile işletmeler hacimlerini büyüterek eğitim ve mentörlük hizmetlerinden de faydalandılar. Program kapsamında danışmanlık desteği alan firmalarda 800 yeni istihdam yaratılmış, bir çok şirkette kayda değer ciro artışı gerçekleşmiştir. 

EBRD Türkiye Ülke Direktörü Arvid Tuerkner “Birçok konuda ilk olan bu programın sonuçlarından gurur duymaktayız. EBRD 300 milyon Euro krediyi Garanti Bankası, QNB Finansbank, TEB, İs Bankası ve Vakıfbank aracığıyla 2017 yıl sonuna kadar dağıtılmasını planladı. Bu bankalara kadın girişimcilerin ihtiyaçlarına verdiği destekten dolayı da teşekkür ediyorum. Kredilendirme, danışmanlık, eğitim ve mentörlük hizmetlerini birleştiren bu program, uluslararası kurumlar, yerel kurumlar ve özel sektörün bir araya gelerek etki yaratabilme gücünü göstermek açısından da çok güzel bir örnek olmuştur. Kadın işletmelerden gelen yoğun istekleri göz önüne aldığımızda programın devamını yapabilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

İŞKUR Genel Müdür Vekili  Cafer Uzunkaya ise konuşmasında kadınların dünyayı daha yaşanır bir hale getirmek adına, ellerinin değdiği yeri nasıl güzelleştirdiklerine her an şahit olduğumuzu, bu durumun işgücü piyasasında da kendini fazlasıyla gösterdiğini ifade ederek; aile içi sorumlulukların kadın ve erkek arasında adil şekilde paylaşımı kadının, iş ve ev dengesini kurmasını doğal olarak mümkün kılacağını belirtmiştir.İster çalışan ister işveren olarak kadınların işgücüne, ekonomiye ve toplumsal yaşama katılımları artığında toplumun tüm kesiminin yaşam standartlarının yükseldiğine şahit olduğumuzu ve bu şuurla, kadınlarımızın yaşamın içinde daha çok rol alabilmeleri için azami çabayı sarf etmemiz gerektiğini sözlerine eklemiştir. Sayın Uzunkaya, ülkemizde ve hatta bölgemizde ürettiği politikalar ve gerçekleştirdiği icraatlar neticesinde “istihdamın kapısı” olarak anılan İŞKUR’un tüm ülkede sunduğu aktif ve pasif hizmet programlarıyla, kadınlar, gençler ve engelliler gibi özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere vatandaşlarımızın istihdam edilebilirliklerini arttırmak adına işsizlik, mesleksizlik ve vasıfsızlık sorunlarıyla mücadele ettiğini vurgulayarak iş hayatında kadınların hem profesyonel hem de bireysel gelişimlerini desteklemekle birlikte iş geliştirmeye yönelik yenilikçi, bütüncül ve kapsamlı destekler sunan bu projenin ile ülkemizde öncü bir proje niteliğine sahip olduğunun altını çizmiştir.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger "Kadınların ekonomik bağımsızlığı toplumsal cinsiyet eşitliği ve müreffeh bir toplum için temel önem arz etmektedir. Ekonominin kati surette daha fazla kadına ihtiyacı vardır. Proje kadınların finansmana daha iyi erişime sahip olmaları halinde sadece kendi işletmelerinde değil, yeni işler yaratarak çevrelerinde de olumlu bir etki yarattıklarını ortaya koymuştur. Proje ayrıca, piyasada yeni olsalar bile, doğru müdahalelerle kadınların potansiyelinin kolayca ortaya çıkabildiğini göstermiştir. Yetkili Türk makamlarının bu başarıların devamını getireceğine yürekten inanıyoruz."

Türkiye’nin öncülük ettiği Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği programı EBRD’nin yatırım yaptığı 16 ülkede daha uygulamaya konulmuştur.

Türkiye’nin önde gelen yatırım kuruluşlarından olan EBRD, günümüze kadar ülkeye 9.5 milyar Euro’nun üzerinde bir yatırım gerçekleştirmiş, 240’nin üzerinde projeye finansman sağlamış ve 20 milyar Euro’yu aşan tutarda finansmanın da farklı kurumlarca söz konusu projelere yönlendirilmesine aracı olmuştur. 2017 yılında EBRD 30 proje ile 1 milyar Euro değerinde yatırım yapmış olup yılsonunda bu rakamın 1,5 milyar Euro’yu aşacağını tahmin etmekteyiz.   

EBRD Türkiye olarak finansmana erişimde kadın girişimcileri, geçici koruma altındaki sığınmacıları ve kalkınmada öncelikli bölgelerdeki şirketleri desteklemek önceliğimizdir.

 

Share this page: