Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası

EBRD, Rönesans Holding tarafından gerçekleştirilen bir ilk’e, TL cinsinden tahvil ihracına yatırım yaptı

By Olga Rosca
@olgarosca

Share this page:

Proceeds from the EBRD investment will be used to construct a hospital in Elazig, Eastern Anatolia, under a public-private scheme, and to refinance part of the existing bonds of Rönesans Holding.

English Translation

Banka Türkiye’de tahvil ihracında gösterge oran olarak ilk kez kullanılan TRLibor ’u destekledi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye’nin yerel sermaye piyasalarının gelişimine destek veriyor; Türkiye’nin önde gelen en büyük inşaat ve altyapı şirketlerinden olan Rönesans Holding TL cinsinden üç yıl vadeli değişken faizli tahvil ihracına katılıyor.

Öncü yatırımcı olarak hareket eden Banka, 200 milyon TL’lik tahvil ihracının 100 milyon TL’lik kısmına yatırım yapıyor, Türkiye’de ilk kez TRLibor, Türk Lirası Referans Faiz oranı, gösterge oran olarak kullanılıyor.

Söz konusu ihraç üçte ikisinin ihraç edildiği 500 milyon TL’lik büyük bir ihraç programının bir parçasıdır.   Tahvil ihracı sonucunda sağlanan fon, şirketin finansman ihtiyaçlarını karşılayacak ve Rönesans Holding’in bilançosundaki kur kompozisyonunu destekleyecektir.  

EBRD Türkiye Direktörü, Jean-Patrick Marquet şöyle dedi: “Tahviller, büyük şirketlerin önemli projelerini gerçekleştirmeleri icin küresel havuzdaki fon kaynaklarına erişimini sağlamaktadır. Biz uluslararası yatırımcılara erişilebilir olma niteliği taşıyan ve TRLibor’u gösterge oran olarak ilk kez baz alan değişken faizli tahvile yatırım yapmaktan mutluyuz. Aynı zamanda tahvil piyasasında daha uzun vadeleri -2015 yılında tahvillerin ortalama vadesi 1,9 yıl olduğundan nadir bir özellik- ve yüksek standartlarda şeffaflık ve kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesini desteklemekten memnunuz. Bütün bunlar gelecekteki tahvillerdeki yatırımcı ilgisi için bir tarif olacaktır ”

Rönesans Holding ve EBRD, şirketin kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ilkelerini geliştirmek amacıyla şirketin iş standartlarını Türkiye’de yürüklükte olan mevzuatın ötesine taşıyıp uluslararası en iyi uygulamalar seviyesine çıkartacak bir eylem planı üzerinde anlaşma yapmışlardır.

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ipek Ilıcak Kayaalp ise konu ile ilgili şöyle dedi: “ Bu EBRD ve Rönesans arasında gerçekleştirilen dönüm noktası niteliğinde olan bir diğer işlemdir. Rusya’da ticari gayrimenkul geliştirme ve Türkiye’de kamu özel ortaklığı altında yapılan hastanelerdeki işbirliğimizin ardından, EBRD ile olan ilişkimizi sermaye piyasasında yaptığımız bu işlemle daha da geliştirmekten heyecan duyuyoruz.  Yenilik bizim temel değerlerimizden bir tanesidir ve Türkiye’de özel sektör tahvil piyasasının derinleşmesine katkıda bulanacak türünün ilk örneği olan bu tahvil ihracının parçası olmaktan gurur duyuyoruz.”

Rönesans Holding’in tahvil ihracına yapılan yatırım EBRD’nin Türk Lirası cinsinden çıkarılan tahvil ihraçlarını destekleyen ve yeni onaylanan 700 milyon TL’lik program kapsamında yapılan ilk işlemdir.

Program kapsamında yapılan yatırımlar daha uzun vadeleri ve daha fazla şeffaflığı destekleyip Türk sermaye piyasalarına daha geniş yelpazede uluslararası yatırımcıları çekmeyi amaçlamaktadır. Banka’nın stratejisinde belirtildiği gibi EBRD’nin en önemli önceliklerinden biri Türkiye’de borç ve öz sermaye piyasalarını geliştirmektir.

Bankanın yatırımından sağlanan fonlar kamu-özel ortaklığı çerçevesinde Doğu Anadolu, Elâzığ’da yapılacak 342 milyon Euro yatırım tutarındaki ileri teknolojili hastanenin inşaatı için ve aynı zamanda Rönesans Holding’in mevcut borçlarının bir kısmını yeniden finanse etmek icin kullanılacaktır. Söz konusu ihraç Ak Yatırım Menkul Değerler A.S. aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

Şirket, iştiraki olan Rönesans Sağlık Yatırım A.S., veya Rönesans Medikal aracılığıyla ve Meridiam Altyapı Fonu ile işbirliği yaparak kamu özel ortaklığı altında yapılan altı adet hastane kampüs projelerinin inşaatını ve bakımını gerçekleştirmektedir. Bu projeler Türk hükümetinin özel sektörle işbirliği içerisinde ülke genelinde 60 hastane kampüs projesi yapılmasını ve hastane ağının genişletilmesini öngören 12 milyar tutarındaki program kapsamındadır.

1993 yilinda kurulan Rönesans Holding inşaat, gayrimenkul ve enerji gibi farklı alanlarda faaliyet göstermektedir. Holding, Türkiye, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğundaki ülkelerle beraber Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da da faaliyetlerini sürdürmektedir.

2009’dan beri Türkiye’de faaliyette olan banka, günümüzde faaliyetlerini İstanbul, Ankara ve Gaziantep’teki ofisleri aracılığıyla sürdürüyor. Banka bugüne kadar Türkiye’deki altyapı, enerji, tarım, sanayi ve finans alanlarında toplam 180 projeye 7 milyon Euro üzerinde yatırım yapmıştır. Bu projelerin yaklaşık yarısı enerji ve kaynakların sürdürülebilir kullanımına destek sağlamaktadır.

Türkiye EBRD’nin finansman sağladığı en önemli ülkelerden biri olmakla beraber, sadece 2015 yilinda ülkeye 1,9 milyar Euro yatırım yapılmıştır.

Share this page: